struka(e): biologija

feromoni (fero- + [hor]moni) (raniji naziv ektohromi), složeni organski spojevi (veoma hlapljive organske kiseline ili alkoholi), što ih životinje izlučuju u vrlo malim količinama radi izazivanja posebne reakcije u jedinke iste vrste. Mogu se izlučivati iz specijaliziranih žlijezda ili u sklopu drugih tvari, npr. mokraće. Mogu se slobodno ispuštati u prostor ili odložiti na brižno odabrana mjesta. Feromoni igraju važnu ulogu u socijalnom ponašanju nekih životinja, posebno kukaca i sisavaca. Služe privlačenju spolnih partnera (često i s velikih udaljenosti), označavanju tragova (npr. putova do hrane ili znakova za opasnost) te povećavanju socijalne kohezije (agregaciju u mrava i termita, reakciju roditelj–mladunče) i koordinacije u kolonijama pri izvođenju složenih aktivnosti. Moguće je da su feromoni uključeni i u ljudsku spolnu reakciju. Feromone nalazimo i u nekih gljiva, gljiva sluznjača i alga kao atraktante (privlačne tvari) pri razmnožavanju: organizmi s komplementarnim tipovima spolnih stanica rastu ili se miču jedan prema drugomu. – U zaštiti bilja feromonima se utvrđuje vrijeme pojave i brojnost štetnih kukaca te određuje potreba njihova suzbijanja.

Citiranje:

feromoni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/feromoni>.