struka(e): fizika

Fickovi zakoni difuzije čestica [fik~] (molekulske difuzije) tumače osnovne pojave pri difuziji. Prvi zakon, N = − Ddc/dx, daje ovisnost toka čestica (N) o gradijentu koncentracije dc/dx, a D je koeficijent difuzije, ovisan o vrsti čestica koje se gibaju i sredstvu u kojem se difuzija odvija. Drugi zakon, dc/dt = Dc/dx², daje ovisnost promjene koncentracije čestica s vremenom o drugoj derivaciji koncentracije po koordinati u smjeru koje se proces difuzije odvija.

Citiranje:

Fickovi zakoni difuzije čestica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fickovi-zakoni-difuzije-cestica>.