struka(e): botanika

fitocenoza (fito- + -cenoza) (biljna zajednica), zajednica različitih biljnih vrsta koja je nastala kao rezultat uzajamnih odnosa među vrstama, prilagođivanja uvjetima staništa i povezanosti s poviješću nekoga područja i njegove flore. Sve fitocenoze čine raslinstvo ili vegetaciju. Svaka fitocenoza definirana je prema svojoj primarno i sekundarno dominantnoj biljnoj vrsti prema kojima ta fitocenoza dobiva svoje ime. Primjerice, zajednice nižih gorskih pojasa s klimazonalnom zajednicom (→ klimaks, vegetacijski) gorske bukove šume nazivaju se Lamio orvalae Fagetum prema dominantnoj zeljastoj biljci Lamium orvala (velika mrtva kopriva) i dominantnoj drvenastoj vrsti Fagus sylvatica (bukva). Imenovanje biljnih zajednica definirano je prema Međunarodnom kodeksu fitosociološke nomenklature (engl. International Code of Phytosociological Nomenclature, akronim ICPN).

Citiranje:

fitocenoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fitocenoza>.