struka(e):

fiziološka antropologija (ergonomska antropologija), grana antropologije koja nastoji objasniti adaptacije čovjeka na uvjete okoline, u prvome redu okoline uobličene ljudskim djelovanjem, a u odnosu na ukupno čovjekovo okruženje. Predmet proučavanja su živuće ljudske populacije u različitim uvjetima suvremene fizičke, biološke i kulturne okoline. Morfološka, fiziološka, biokemijska, psihološka i motorička svojstva čovjeka proučavaju se u okviru ove discipline kvantitativnim metodama. U tumačenju mehanizama koji uzrokuju nastanak adaptivnih varijacija unutar i između ljudskih populacija koriste se antropološke, fiziološke, genetičke, anatomske, ergonomske, psihološke i ekološke spoznaje. Jedan je od snažnih istraživačkih interesa proučavanje adaptacije čovjeka na uvjete radne okoline, pa odatle potječe i dodatni naziv discipline ergonomska antropologija.

Citiranje:

fiziološka antropologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fizioloska-antropologija>.