struka(e): kemija

fosfoproteini, stanični proteini koje sadržavaju fosfatnu skupinu esterski vezanu na bočne ogranke svojih aminokiselina serina, treonina ili tirozina. Vezanje fosfatne skupine (→ fosforilacija) uvodi dva negativna naboja na površinu molekule proteina (npr. enzima), što mijenja njezinu prostornu strukturu (konformaciju), a time i biološku aktivnost. Zbog toga je fosforilacija proteina vrlo važna u regulaciji osnovnih staničnih procesa. U stanicama viših organizama više od 10% svih proteina upravo su fosfoproteini. Proteini se fosforiliraju prijenosom krajnje fosfatne skupine iz adenozin-trifosfata, i to djelovanjem protein-kinaza, a defosforiliraju djelovanjem protein-fosfataza (→ adenozin). Slijed djelovanja tih staničnih enzima često je potaknut vezanjem hormona na staničnu membranu. Stanični receptori za faktore rasta i sami su protein-kinaze specifične za aminokiselinu tirozin (tirozin-kinaze), pa su ti enzimi uključeni i u mehanizam nastanka karcinoma.

Citiranje:

fosfoproteini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fosfoproteini>.