struka(e):

fungicidi (lat. fungus: gljiva + -cid), kem. sredstva za zaštitu bilja koja u određenoj koncentraciji sprječavaju rast ili uništavaju gljivice uzročnike gljivičnih bolesti (mikoza). Fungicidima se u zaštiti bilja obrađuju: sjeme u širem smislu, nadzemni organi biljaka i tlo, premazuju se rane nakon rezidbe i dr. Prema prirodi kem. spoja fungicidi se dijele na anorganske i organske, a prema načinu djelovanja na kontaktne (sprječavaju infekciju – protektivno djelovanje) i sistemične (suzbijaju nastalu infekciju – kurativno djelovanje).

Citiranje:

fungicidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 22.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/fungicidi>.