struka(e): kemija

funkcijska skupina, atomska skupina koja u molekuli organskoga spoja zamjenjuje jedan ili više vodikovih atoma i sadrži heteroatom, tj. atom koji nije ni ugljikov ni vodikov. To je mjesto u molekuli na kojem se zbiva većina kemijskih reakcija, pa funkcijska skupina daje spoju karakteristična svojstva i čini osnovu klasifikacije organskih spojeva (npr. hidroksilna skupina (–OH) u alkoholima, karboksilna (–COOH) u kiselinama, amino-skupina (–NH2) u aminima). I pojedinačni heteroatom može djelovati kao funkcijska skupina (npr. atom klora, broma).

Citiranje:

funkcijska skupina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/funkcijska-skupina>.