struka(e):

funktiv (franc. fonctif), u glosematici, jedan od dvaju članova koji tvore formalno-logičku funkciju. Funktivi su elementi koji pripadaju supstanciji jezika, a jedan se na drugi odnose relacijama (kod Hjemsleva: funkcijama). Predmet glosematičkih istraživanja nisu funktivi, nego sustav odnosa zavisnosti među njima (interpendencija, determinacija, konstelacija).

Citiranje:

funktiv. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/funktiv>.