struka(e):

gabro (tal. gabbro < vulgarni lat. gabrus, za klas. lat. glaber: ćelav, ogolio, gladak), dubinska eruptivna stijena sastavljena od bazičnog plagioklasa, labradora, bitovnita i piroksena, najčešće dijalaga s primjesom amfibola, biotita i olivina. Zbog velike čvrstoće i tvrdoće upotrebljava se u građevinarstvu za izgradnju postamenata, za ukrasne ploče i nadgrobne spomenike. Kod Jablanice u BiH vadi se gabro nazvan jablanit. U gabrogranitu ima pored gabra i bazičnih plagioklasa i dijalaga; gabroporfirit po smještaju i strukturi tvori prijelaz u površinske eruptivne stijene.

Citiranje:

gabro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gabro>.