struka(e): strane riječi | biologija

generacija (lat. generatio).

1. Naraštaj; pripadnici jednoga koljena u odnosu na zajedničkoga pretka; ljudi, životinje i predmeti koje povezuje ista dob ili vrijeme pojavljivanja (generacija učenika, književnika; nova generacija računala).

2. U biologiji, svi potomci (descendenti) koji su vremenski jednako udaljeni od zajedničkoga pretka. Tako se u genetici bilje ili životinje na kojima započinje pokusni rad oplemenjivanja ili križanja nazivaju parentalnom generacijom, a označuju se s P1; potomstvo te roditeljske generacije naziva se prva filijalna generacija, a označuje se s F1 i dalje po silaznoj liniji: druga filijalna generacija (F2), treća filijalna generacija (F3) itd.

Izmjena generacija pojava je pravilnog izmjenjivanja dviju različitih generacija ili faza, nespolne i spolne, u razvojnom ciklusu neke vrste. One se katkada međusobno toliko razlikuju da su ih često smatrali posebnim vrstama. U alga, gljiva, mahovina i sjemenjača izmjena je generacija uobičajena iako nije lako uočljiva jer jedna od generacija može biti mikroskopski malena. Spolna generacija naziva se gametofit i proizvodi spolne stanice. Ona ima polovični (haploidni) broj kromosoma. Nespolna generacija naziva se sporofit i proizvodi spore. Ona ima dvostruki (diploidni) broj kromosoma. U životinja izmjena haploidne i diploidne generacije postoji u: krednjaka, sunašca, truskovaca, trepetljikaša i mezozoa. Ostala dva tipa izmjene generacija su: metageneza, gdje se generacija koja se razmnožava nespolno izmjenjuje s generacijom koja se razmnožava dvospolno (npr. u obrubnjaka, režnjaka, plošnjaka, kolutićavaca, rakova i dr.), i heterogonija, gdje se jedna generacija koja se razmnožava jednospolno (partenogenetski) izmjenjuje s generacijom koja se razmnožava dvospolno (npr. u kolnjaka, nižih rakova, nekih kukaca opnokrilaca, dvorodnih metilja, pojedinih vrsta oblića i dr.).

Citiranje:

generacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/generacija>.