struka(e): biologija

genom (prema gen), sveukupna deoksiribonukleinska kiselina (DNA) nekog organizma. Obuhvaća sve gene, ali i ostale (nekodirajuće) nizove nukleotida. Pod strukturom genoma razumijeva se točan redoslijed nukleotida u nekom genomu. Danas su poznate strukture mnogih genoma, uključujući i ljudski, koji se sastoji od oko tri milijarde parova nukleotida u svakome setu kromosoma. To je poznavanje ključno za razumijevanje molekularne osnove svih biol. procesa.

Citiranje:

genom. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/genom>.