struka(e):

geometrijski red, zbroj a1 + a2 + a3 + … + an – 1 + an + …, gdje su ai članovi geometrijskoga niza. Zbroj prvih n članova geometrijskoga reda može se izračunati s pomoću formule Sn = a1(qn – 1)/(q – 1), gdje je q = a2/a1 = a3/a2 = ai+1/ai, (i = 1, 2, 3, …). Beskonačan je geometrijski red konvergentan, tj. ima određen i konačan zbroj samo ako je q < 1. Tada se zbroj geometrijskoga reda može izračunati po formuli S = a1/(1 – q). Tako je npr. zbroj beskonačnoga geometrijskog reda: 1 + 1/2 + 1/4 + … + 1/2n = 1/(1 – 1/2) = 2.

Citiranje:

geometrijski red. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/geometrijski-red>.