struka(e): filozofija
Gerson, Jean de
francuski teolog, propovjednik i skolastički filozof
Rođen(a): Gerson kraj Rethela, 14. XII. 1363.
Umr(la)o: Lyon, 12. VII. 1429.

Gerson [žεʀs'], Jean de (pravo ime J. Charlier), francuski teolog, propovjednik i skolastički filozof (Gerson kraj Rethela, 14. XII. 1363Lyon, 12. VII. 1429). Kancelar pariškoga sveučilišta. Na koncilima u Pisi i Konstanzu (1414–18) radio na uklanjanju shizme i na reformaciji u crkvi. Sklon mističkim i okazionalističkim koncepcijama, napisao niz djela o filozofskim problemima (O slaganju metafizike i logike – De concordia metaphysicae cum logica, 1426; O načinima označivanja – De modis significandi). U sporu oko univerzalija zastupao je umjereni realizam. Gersonu su mnogi pripisivali djelo De imitatione Christi (I. izd. 1472); tako ga je npr. Marko Marulić preveo 1500. pod naslovom: Knjige Ivana Gersona kancilira pariškog Od naslidovanja Isukarstova i pogarjenja tašćin segasvitnjih.

Citiranje:

Gerson, Jean de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gerson-jean-de>.