struka(e): elektrotehnika | fizika
Gilbert, William
engleski fizičar i liječnik
Rođen(a): Colchester, 24. V. 1544.
Umr(la)o: London ili Colchester, 10. XII. 1603.

Gilbert [gi'lbət], William, engleski fizičar i liječnik (Colchester, 24. V. 1544London ili Colchester, 10. XII. 1603). Diplomirao medicinu na Sveučilištu u Cambridgeu (1569). Bio je član Royal College of Physicians (od 1573. i predsjednik 1600), osobni liječnik kraljice Elizabete I. (1601–03). Istraživao je magnetizam i električne pojave. Njegovo glavno djelo O magnetima (De magnete, 1600) sadržava opise pokusa (npr. djelovanje magneta na različite tvari, postupke dobivanja magneta, učinke rezanja magneta), tumačenje inklinacije i magnetske deklinacije i teoriju međudjelovanja Zemlje kao magneta i o drugih nebeskih tijela. Utvrdio je kako se još u antičkoj Grčkoj znalo da jantar nakon trljanja privlači sitne čestice. Tvari koje pokazuju slične pojave nazvao je električnima, prema grčkom nazivu elektron za jantar, od čega su nastali nazivi elektricitet, elektrika i dr. Bio je pristaša Kopernikova heliocentričnoga sustava, a svojim je shvaćanjima o magnetizmu i električnim pojavama snažno utjecao na znanost u XVII. stoljeću, posebno na Johannesa Keplera, Galilea Galileija i Otta von Guerickea. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Gilbert).

Citiranje:

Gilbert, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gilbert-william>.