struka(e): biokemija

glikoliza (gliko- + -liza), središnji anaerobni metabolički proces, kojim se glukoza (C6H12O6) u desetak enzimskih reakcija razgrađuje u dvije molekule piruvata (C3H3O2). U mišićima, mnogim bakterijama i nekim gljivama proces se nastavlja do mliječne kiseline, a kod nekih kvasaca do etilnog alkohola i CO2 (alkoholno vrenje). Glikoliza se odvija u citoplazmi, a njezini se produkti dalje aerobno razgrađuju u mitohondrijima (→ citratni ciklus). Glikoliza je univerzalni biokemijski proces; zbiva se kod životinja, biljaka, gljiva i većine bakterija. U glikolizi se dio oslobođene energije sprema u obliku adenozin-trifosfata (ATP) (→ adenozin) za potrebe biokemijskih procesâ, no u tome je mnogo djelotvorniji aerobni metabolizam. Koraci su u glikolizi sljedeći:

glukoza

glukoza-6-fosfat

fruktoza-6-fosfat

fruktoza-1,6-bisfosfat
↓   ↓
gliceraldehid-3-fosfat←dihidroksiaceton-fosfat

1,3-bisfofoglicerat
↓*
3-fosfoglicerat

2-fosfoglicerat

fosfoenolpiruvat
↓*
piruvat

U shemi su zvjezdicom (*) označeni koraci u kojima se odvija fosforilacija ADP-a u ATP.

Citiranje:

glikoliza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/glikoliza>.