struka(e): kemija

gorenje, brza kemijska reakcija praćena pojavom topline i svjetlosti, najčešće u obliku plamena. To je ponajprije spajanje neke gorive tvari s kisikom (oksidacija), uz stvaranje različitih reakcijskih produkata. Gorenje nastupa tek kada se goriva tvar zagrije do neke, za nju karakteristične temperature (temperatura paljenja ili zapaljenja). Za različita goriva ta je temperatura između 200 i 750 °C. Gorenje može biti i eksplozivno te praćeno detonacijom. Prirodu gorenja objasnili su u XVIII. st. M. V. Lomonosov, koji je tumačio da je to spajanje tvari nekog tijela s drugom tvari izvan toga tijela, te A. L. de Lavoisier, koji je, utvrdivši sastav zraka i prirodu kisika, objasnio ulogu kisika u procesu gorenja i time definitivno oborio flogistonsku teoriju (→ flogiston).

Citiranje:

gorenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gorenje>.