struka(e): |

Gradačac, grad 18 km jugoistočno od Modriče, sjeveroistočna Bosna, BiH (Federacija BiH); 12 764 st. (2013; 12 868 st., 1991). Leži na rubu Semberijske nizine i na obroncima Majevice, na 129 m apsolutne visine, uz cestu (Bosanski) Šamac–Modriča–Tuzla. Metalna, strojograđevna, tekstilna (konfekcija), drvna (pokućstvo, papir), farmaceutska industrija; proizvodnja gumenih čamaca; proizvodnja pletarske robe. Sumporno termalno mineralno vrelo (29,5 °C) i lječilište Ilidža. U okolici voćarstvo (uzgoj i prerada šljiva). – Srednjovjekovno naselje koje se prvi put pod tim imenom spominje 1634. Nakon 1699. postalo je granična utvrda Osmanskoga Carstva prema Habsburškoj Monarhiji, između 1720. i 1832. bio je sjedište kapetanije. Do 1865. pripadao je gračaničkomu kadiluku, a od 1865. do 1878. bio je samostalan kadiluk. U Gradačcu se nalazi utvrda (početak XIII. st., obnovljena 1765–1821) s kulom Husein-kapetana Gradaščevića, sahat-kula (1824) i njegova džamija (1826).

Citiranje:

Gradačac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gradacac>.