struka(e): građevinarstvo

građevinski strojevi, strojevi za raznovrsne radove tijekom gradnje građevina. Mehanizacija građev. radova u skladu je s današnjim potrebama s obzirom na brzinu i kvalitetu radova, ekonomičnost te složenost i obujam građev. zahvata. Prema vrsti rada građevinski strojevi dijele se u više skupina.

Strojevi za zemljane radove: bageri i utovarivači služe za iskop, prijenos i utovar zemlje; dozeri kopaju tlo rezanjem, sabiru, guraju i zgrću zemlju; skrejperi istodobno iskapaju i tovare, prevoze, istovaruju i razastiru zemlju; grejderi razastiru i fino planiraju tlo; rovokopači iskapaju rovove u tlu; rijači (obično kao priključci) služe za odvaljivanje tvrdog tla i za lomljenje kolnika i podloga; nabijači tla mogu biti sa statičkim (ježevi i valjci), s udarnim (eksplozivni nabijači, nabijala) ili s dinamičkim djelovanjem (vibracijski ježevi, valjci, nabijači, ploče).

Strojevi za rad s kamenom: motorni ili pneumatski čekići i bušilice s kompresorima; samovozne bušaće garniture; drobilice za grubo drobljenje kamena; mlinovi za fino drobljenje kamenih materijala; sita (rotacijska, vibracijska, rezonantna) za prosijavanje kamena i šljunka; separacije za pranje i granuliranje šljunka; hidroseparatori ili hidrocikloni za pranje i granuliranje kamenih čestica manjih od 3 mm.

Strojevi za radove na temeljenju: crpke za vodu i mulj (membranske i centrifugalne); zabijala pilota (s vitlom, eksplozivna i vibracijska); bušilice za izradu pilota; kesonski uređaji za temeljenje pod vodom; strojevi za izradbu temeljnih dijafragma, strojevi za injektiranje tla.

Strojevi za betonske radove: pokretna ili stacionarna postrojenja za pripremu većih količina betona (betonare); miješalice betona s cikličnim ili kontinuiranim radom; automiješalice za transport betona; crpke ili pumpe za transport betona u cijevima do mjesta ugradbe; vibratori i pervibratori za zbijanje betona; finišeri i razastirači za ugradbu betona na cestama; cementni injektori za ispunjavanje šupljina cementnim mortom; strojevi za torkretiranje (nanošenje žitkog betona štrcanjem); rezači betona za izradu reški; strojevi za sječenje i savijanje armature (sjekačice i savijačice).

Strojevi za asfaltne radove: kotlovi za zagrijavanje bitumena; prskalice za bitumen (samohodne i vučne); razastirači tučenca i kamenih agregata; stacionarne i pokretne miješalice za asfalt ili asfaltne baze; finišeri za ugradbu valjanog i lijevanog asfalta; kotlovi za topljenje lijevanog asfalta; strojevi za zalijevanje reški i pukotina.

Strojevi za dizanje i prijenos: vitla (ručna i motorna); hidrauličke dizalice za velike terete; elevatori s vedrima za sipke materijale; konzolne dizalice; dizala; stupne okretne dizalice i granici (kranovi) na kolosijeku ili na vozilu; autodizalice za montažu teških elemenata; kabelni (žičani) granici za prijenos velikih tereta na većim udaljenostima i visinama; jarbolni (derik) granici za veće terete i za montažne radove; transportne vrpce za horizontalni i vertikalni prijenos sipkih materijala (u separacijama); mosne i portalne dizalice za radove u pogonima; utovarivači na vozilima ili na kolosijeku za utovare i kraće transporte; viljuškari za tovarenje i prijenos komadne robe i materijala na paletama.

U građev. strojeve ubrajaju se i strojevi za iskope u tunelima (bušaća kola; tunelni rotacijski strojevi za iskope u punom profilu), strojevi za radove na želj. prugama i dr.

Citiranje:

građevinski strojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gradjevinski-strojevi>.