struka(e): arheologija | geologija
ilustracija
GRAPČEVA ŠPILJA, fragmenti, hvarska kultura

Grapčeva špilja, arheološko nalazište na južnim padinama otoka Hvara ispod zaselka Humca. Otkriveni su nalazi iz kasnoga neolitika (hvarska kultura), eneolitičkoga razdoblja (keramike nakovanske i ljubljanske kulture jadranskoga tipa) sve do brončanoga doba (ilirska keramika).

Citiranje:

Grapčeva špilja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/grapceva-spilja>.