struka(e): fizika

gravitacijsko polje, prostor oko tijela koji na druga tijela djeluje privlačnom gravitacijskom silom. Tijelo smješteno u gravitacijskome polju nekog drugog tijela može na račun gravitacijske potencijalne energije obaviti mehanički rad. Gravitacijsko polje može biti homogeno, sferno simetrično ili nepravilno.

Homogeno gravitacijsko polje nalazi se iznad ravnih površina, a jakost gravitacijskoga polja jednaka je u svakoj točki prostora, npr. u svakodnevnome ljudskom okruženju Zemljino gravitacijsko polje približno je homogeno.

Sferno simetrično gravitacijsko polje okružuje materijalnu točku, homogenu kuglu ili kuglu kojoj gustoća ovisi samo o udaljenosti od njezina središta, a jakost sferno simetričnoga gravitacijskoga polja obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti od središta sfere i može se opisati Newtonovim zakonom gravitacije. Većina svemirskih tijela, pa tako i Zemlja, u obliku su kugle kojoj gustoća ovisi samo o udaljenosti od njezina središta i u astronomskim razmjerima njihovo je gravitacijsko polje sferno simetrično. Čak i tijela koja nisu okrugla (npr. kometi ili planetoidi) na većim udaljenostima djeluju poput materijalnih točaka.

Gravitacijski valovi poremećaj su gravitacijskoga polja koji se širi brzinom svjetlosti.

Citiranje:

gravitacijsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gravitacijsko-polje>.