struka(e): mineralogija

halkopirit (grč. χαλϰός: bakar + pirit) ili bakrena pakovina, raširen mineral, CuFeS2, najvažnija ruda bakra, najčešće u obliku žutih, sjajnih tetragonskih kristala; metalna sjaja i bez kalavosti: crt je tamnozelen. Javlja se i kao gust, kompaktan agregat. Sliči piritu, ali je mekši. Značajna nalazišta u Španjolskoj (Río Tinto), Kanadi (Sudbury), SAD-u i Čileu, koja pripadaju srednje do visokotemperaturnim sulfidnim ležištima.

Citiranje:

halkopirit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/halkopirit>.