struka(e): fizika

harmonik (prema lat. harmonicus < grč. ἁρμονιϰός: koji se odnosi na harmoniju; skladan), dio složenoga vala: osnovni (prvi) harmonik dio je vala osnovne (najniže) frekvencije a viši harmonici dijelovi su vala kojima je vrijednost frekvencije fn višekratnik vrijednosti osnovne frekvencije f1, dakle: fn = nf1, tj. drugi harmonik ima dva puta veću vrijednost frekvencije od prvoga, treći tri puta itd.

Citiranje:

harmonik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/harmonik>.