struka(e): kemija

hidratacija, u kemiji, reakcija u kojoj se ioni, molekule ili koloidne čestice vežu s molekulama vode. U anorganskoj kemiji tako nastaju hidrati, spojevi s kristalnom vodom (npr. CuSO4 · 5H2O), a i soli se otapaju u vodi jer se molekule vode vežu uz ione koji tvore soli i oslobađaju ih iz kristalne rešetke; ion vodika u vodenoj otopini redovito je hidratiran jednom molekulom vode (hidronijev ion, H3O+). U organskoj kemiji hidratacija je vezanje molekula vode na molekule nezasićenih spojeva, pa tako npr. iz etilena (H2C=CH2) nastaje etanol (H3C–CH2OH).

Citiranje:

hidratacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hidratacija>.