struka(e): kemija

hidroliza (hidro- + -liza), raspad, cijepanje molekula kovalentnih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, pri čemu se vodikov atom vode spaja s jednim, a hidroksilna skupina s drugim produktom raspada, npr. pri raspadu estera na alkohole i karboksilne kiseline (saponifikacija). Hidroliza je jedan od važnih fizioloških procesa u organizmu, gdje se, uz djelovanje enzima, bjelančevine razgrađuju na aminokiseline, masti na masne kiseline i glicerol, složeni ugljikohidrati na glukozu i druge monosaharide i sl. Hidroliza se zbiva i u mnogim procesima kemijske industrije, npr. u proizvodnji poli(vinil-alkohola), regenerirane celuloze i dr.

Citiranje:

hidroliza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hidroliza>.