struka(e): teorija književnosti | povijest, kulturna | religija | glazba
ilustracija
HIMNA, Lijepa naša, Danicza horvatzka ..., 1835.

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga podrijetla).

1. Metrički i ritmički organiziran religiozni ili crkveni tekst koji se recitira ili pjeva tijekom bogoslužja ili pak za drugih javnih svečanosti i proslava; izvorno je to bio sastavak spjevan u čast i slavu nekomu božanstvu te popraćen pjevanjem i plesom; u klasično doba može također značiti pjesmu u slavu heroju (isto što i himan). Himan je jedan od najstarijih pjesničkih oblika, kojemu se primjeri nalaze u Sumerana, Egipćana (himna Nilu, bogu Amonu, Atonu), Babilonaca i Asiraca (himna Marduku), u »Starome zavjetu« (osobito u psalmima), u staroiranskoj svetoj knjizi »Avesti« (»Gate«), u staroindijskoj vedskoj književnosti (»Rgveda«) i dr. Kod Grka su se himne za zazivanje božanstava sastavljale jamačno već u prastaro doba, a prema predaji sastavljali su ih najstariji pjesnici (Homer, Muzej, Alkej iz Mitilene i dr.). Nazivak himna (grčki hýmnos) rabi se već u »Odiseji«, a u 1. knjizi »Ilijade« opisana je himna Apolonu. U »Homerskim himnama /ili himnima/« (nastale glavninom između VIII. i VI. st. pr. Kr.) jasno su uočljive književne nakane, a heksametar se učvršćuje kao himnički stih. U klasičnom razdoblju himna je postala umjetnički dotjerana pjesma koja se pjevala uz glazbenu pratnju, za vrijeme ophoda i žrtvenih obreda. Himne su pisali Sapfa, Pindar, Bakhilid, Kalimah, Kleant i dr. Ta vrsta kod Rimljana (najčešće se zove carmen: pjesma) nije bila ni toliko raširena ni toliko raznovrsna kao kod Grka. Nakon starih religioznih himni (»Arvalska pjesma« – »Carmen Arvale« iz 218. pr. Kr., starolatinska obredna »Salijska pjesma« – »Carmen Saliare«), himna je s vremenom izgubila religiozno značenje i postala pohvalnom pjesmom (npr. Horacijeva »Stoljetna pjesma« – »Carmen Saeculare«). U kršćanstvu himna doživljava procvat. U početku je to sastavak u pohvalu Bogu, Sv. Trojstvu, Bl. Djevici Mariji i svecima, s nakanom vjerske promidžbe. Kako na Istoku (Grgur Nazijanski) tako i na Zapadu (sv. Hilarije iz Poitiersa, sv. Ambrozije, Prudencije) dobiva veliko značenje u bogoslužju, služi se novim metričkim oblicima, a održat će se tijekom srednjeg vijeka (sv. Toma Akvinski). Za humanizma i renesanse himna se vraća klasičnoj tematici i obliku (P. de Ronsard). U novome vijeku kao pjesnička vrsta izlazi iz religioznih okvira i znači svečani lirski sastavak svjetovne tematike, koji opisuje prirodu i njezine ljepote, a odatle će se u doba romantizma i nacionalnog zanosa razviti i novo, moderno značenje.

2. (samo u ženskome rodu). Pjesma u slavu ili u počast nekoga naroda, države, pokreta ili organizacije (državna himna, nacionalna himna, olimpijska himna, mornarska himna, proleterska himna, ustanička himna itd.) koja se izvodi (pjeva ili svira) u svečanim prigodama.

Tijekom XIX. stoljeća posvuda se uvode nacionalne, odnosno državne himne, koje se pjevaju i sviraju u svečanim prilikama. Najstarija je britanska nacionalna himna »Bože, čuvaj kralja (ili kraljicu)«, koju je najvjerojatnije napisao pjesnik Henry Carey. Izvodila se od 1745., a službeno je proglašena državnom himnom 1825. U revolucionarnom previranju u Francuskoj inženjerijski časnik Claude Joseph Rouget de Lisle napisao je 1792. za francusku Rajnsku armiju popularnu budnicu »Marseljezu«, koja je 1795. postala francuskom državnom himnom. God. 1805. Napoleon ju je zabranio; ponovno je prihvaćena 1830., da bi je Napoleon III. ukinuo. Službeno je ponovno proglašena državnom himnom 1879. Himna Austrijskoga Carstva »Bože, čuvaj našega cara«, koju je u slavu cara Franje I. napisao J. Haydn 1797., bila je državna himna do raspada Austro-Ugarske. Godine 1929. ista je melodija prihvaćena kao austrijska himna s izmijenjenim tekstom (»Budi vječno blagoslovljena«). Ukinuta je nakon njemačkog pripojenja Austrije (1938), a nakon II. svjetskog rata zamijenjena je novom himnom »Gorovita zemljo, zemljo bujica«, za koju je tekst napisala Paula Preradović. U slavu obrane Fort McHenryja od britanskih postrojba, američki pravnik Francis Scott Key napisao je rodoljubnu pjesmu »Zastava posuta zvijezdama«, koja se izvodila na melodiju napitnice londonskog Anakreontskoga društva. Pjesma je ubrzo postigla opću popularnost kao američka nacionalna himna, ali je službeno prihvaćena tek 1931. U revolucionarnim previranjima u Njemačkoj 1848. status državne himne postigla je pjesma »Njemačka iznad svega«; njezin je autor pjesnik i sveučilišni profesor August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, a izvodila se na melodiju austrijske carske himne. Službeno je prihvaćena 1922., da bi joj nakon II. svjetskog rata tekst bio promijenjen radi suzbijanja njemačkoga nacionalizma. Nakon ujedinjenja Italije, kao nacionalna himna prihvaćen je 1861. »Kraljevski marš« Giuseppea Gobettija, napisan 1848. u slavu sardinskoga kralja Karla Alberta. Nakon proglašenja republike 1946., zamijenjena je pjesmom »Braćo Italije« Goffreda Mamelija, nastalom 1847. U Hrvatskoj su se prve pjesme s obilježjem nacionalnih svečanih pjesama javile u doba narodnoga preporoda, a posebnu je popularnost postigla budnica na tekst Lj. Gaja i glazbu F. Livadića »Još Horvatska nij’ propala« (prvi put izvedena 1835), prozvana »hrvatskom marseljezom«. Iste je godine A. Mihanović napisao tekst sadašnje hrvatske himne »Horvatska domovina« (poznatija po početnim stihovima »Lijepa naša domovino«), koju je 1846. uglazbio J. Runjanin. U uporabu je kao nacionalna himna ušla 1860-ih i otada se počela javno izvoditi u svečanim prigodama. Iako se gotovo neprekidno doživljavala kao nacionalna himna i izvodila u svečanim prigodama, službeni status državne himne dobila je istom u Ustavu SR Hrvatske 1974., a to je potvrđeno i Ustavom Republike Hrvatske 1990. – Himne imaju i međunarodne organizacije, pa je tako kao himna Europske Unije prihvaćena »Oda radosti« iz IX. simfonije L. van Beethovena, s ponešto preuređenim tekstom.

Osim država, himne imaju i pojedini politički pokreti. Najpoznatija je takva himna »Internacionala«, tekst koje je tijekom Pariške komune spjevao pariški transportni radnik Eugène Pottier, a nedugo poslije uglazbio ju je industrijski radnik iz Lillea Pierre Degeyter. Pjesma je ubrzo postala himnom međunarodnoga radničkoga pokreta, ali i anarhističkih organizacija. U ruskom prijevodu izvodila se i kao himna Sovjetskoga Saveza do 1944., kada je zamijenjena »Himnom Sovjetskoga Saveza« (dotad poznatom pod imenom »Pjesma o Staljinu«).

Himne imaju i nepolitičke organizacije, poput međunarodnog olimpijskoga pokreta i športskih klubova. Tijekom XX. stoljeća neke su popularne pjesme stekle položaj sličan himni općenitim prihvaćanjem od članova pojedinih neformalno organiziranih pokreta (npr. »Born to Be Wild« kao himna američke motorističke organizacije Hell’s Angels i njoj sličnih pokreta).

Afganistan (2006)  
Naziv Milli Tharāna
(Dā watan Afğānistān)
Približan prijevod Nacionalna himna
(Ovo je zemlja Afganistan)
Autor teksta Abdul Bari Jahani
Skladatelj Babrak Wassa
Albanija (1912)  
Naziv Himni i Flamurit
Približan prijevod Himna zastavi
Autor teksta Aleksander Stavre Drenova
Skladatelj Ciprian Porumbescu
Alžir (1963)  
Naziv Qassaman bi‑’nnāzilati ’l‑mahiqat
Približan prijevod Kunemo se munjom koja uništava
Autor teksta Mufdi Zakariah
Skladatelj Mohamed Fawzi
Andora (1914)  
Naziv El gran Carlemany, mon pare
Približan prijevod Moćni Karlo Veliki, otac moj
Autor teksta Enric Marfany Bons
Skladatelj Joan Benlloch i Vivó
Angola (1975)  
Naziv O Pátria, nunca mais esqueceremos
Približan prijevod O domovino, nikad više nećemo zaboraviti
Autor teksta Manuel Rui Alves Monteiro
Skladatelj Rui Alberto Vieira Dias Mingao
Antigva i Barbuda (1981)  
Naziv Fair Antigua and Barbuda
Približan prijevod Krasna Antigua i Barbuda
Autor teksta Novelle Hamilton Richards
Skladatelj Walter Garnet Picart Chambers
Argentina (1813)  
Naziv Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad
Približan prijevod Poslušajte, smrtnici, posvećeni poklič Sloboda
Autor teksta Vincente López y Planes i P. Rodrígez
Skladatelj José Blas Parera
Armenija (1991)  
Naziv Mer Hayreniq, azat, ankakh
Približan prijevod Zemljo naših očeva, slobodna, nezavisna
Autor teksta Miqajél Ghazari Nalbandyan
Skladatelj Barsegh Kanachyan
Australija (1984)  
Naziv Advance Australia fair
Približan prijevod Napreduj, Australijo mila
Autor teksta Peter Dodds McCormick
Skladatelj Peter Dodds McCormick
Austrija (1947)  
Naziv Land der Berge, Land der Ströme
Približan prijevod Zemljo gorovita, zemljo bujicâ
Autor teksta Paula von Preradović
Skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart
Johann Holzer
Azerbajdžan (1992)  
Naziv Azerbaijan Marsi
Približan prijevod Azerbajdžanski marš
Autor teksta Ahmed Javad
Skladatelj Uzeir Gadjibecov
Bahami (1973)  
Naziv March on, Bahamaland
Približan prijevod Koračaj dalje, zemljo Bahama
Autor teksta Timothy Gibson
Skladatelj Timothy Gibson
Bahrein (1971)  
Naziv Baḥraynunā, balad al‑amān waṭan al‑kirām
Približan prijevod Bahreinu naš, zemljo sigurnosti, domovino plemenitih
Autor teksta Muḥammd Sidqi Ayyaš
Skladatelj
Bangladeš (1972)  
Naziv Amar Sonar Bangla, ami tomay bhalobais
Približan prijevod Volim te, zlatni Bangladešu
Autor teksta Rabīndranāth Tagore
Skladatelj Rabīndranāth Tagore
Barbados (1966)  
Naziv In plenty and in the time of need
Približan prijevod U obilju i u doba oskudice
Autor teksta Irving Louis Burgie
Skladatelj Van Roland Edwards
Belgija (1830)  
Naziv La Brabançonne
Približan prijevod Brabantska
Autor teksta Jenneval (Louis-Alexandre Dechet)
Skladatelj François van Campenhout
Belize (1981)  
Naziv Land of the free
Približan prijevod Zemlja slobodnih ljudi
Autor teksta Samuel Alfred Haynes
Skladatelj Selwyn Walford Young
Benin (1960)  
Naziv L’Aube nouvelle
Približan prijevod Nova zora
Autor teksta Gilbert Dagnon
Skladatelj Gilbert Dagnon
Bjelorusija (1955)  
Naziv Mi-Belarusi
Približan prijevod Mi smo Bjelorusi
Autor teksta Mihas Klimkovič
Skladatelj Nester Sakaloŭski
Bocvana (1966)  
Naziv Fatshe leno la rona
Približan prijevod Nek bude blagoslovljena ova plemenita zemlja
Autor teksta Kgalemang Tumedisco Motsete
Skladatelj Kgalemang Tumedisco Motsete
Bolivija (1851)  
Naziv Bolivianos, el hado propicio
Približan prijevod Bolivijanci, sudba je sklona
Autor teksta José Ignacio de Sanjinés
Skladatelj Leopoldo Benedetto Vincenti
Bosna i Hercegovina* (1999)  
Naziv
Približan prijevod
Autor teksta
Skladatelj Dušan Šestić
Brazil (1922)  
Naziv Ouviram do Ipiranga
Približan prijevod Poslušaj plač Ipirange
Autor teksta Joaquim Osório Duque Estrada
Skladatelj Francisco Manuel da Silva
Brunej (1951)  
Naziv Ya Allah lanjutkanlah usia
Približan prijevod Bože, nek dugo živi Njegovo Veličanstvo sultan
Autor teksta Pengiran Haji Abdul Rahim
Skladatelj Awang Haji Besar bin Sagap
Bugarska (1964)  
Naziv Mila Rodino
(Gorda Stara planina)
Približan prijevod Domovino mila
(1. stih: Ponosna Stara planino)
Autor teksta Cvetan Cvetkov Radoslavov
Skladatelj Cvetan Cvetkov Radoslavov
Burkina Faso (1984)  
Naziv Une Seule Nuit
Približan prijevod Samo jedna noć
Autor teksta Thomas Sankara
Skladatelj
Burundi (1962)  
Naziv Burôndi Bwâcu, Burôndi
Približan prijevod Voljeni Burundi, Burundi
Autor teksta Jean-Baptiste Ntahokaja
Skladatelj Marc Barengayabo
Butan (1953)  
Naziv Druk tsendhen koipi gyelkhap na
Približan prijevod U kraljevstvu gromovita Zmaja
Autor teksta Gyaldun Dasho Thinley Dorji
Skladatelj Aku Tongmi
Cipar (1960)  
Naziv Imnos eis tēn eleftherian
Približan prijevod Himna slobodi
Autor teksta Dionisios Solomos
Skladatelj Nikolaos Mantzaros
Crna Gora (2004)  
Naziv Oj svijetla majska zoro
Približan prijevod
Autor teksta narodna pjesma (uredio Sekula Drljević)
Skladatelj narodni napjev (aranžman Žarko Mirković)
Čad (1960)  
Naziv Peuple Tchadien, debout et à l’ouvrage
Približan prijevod Narode čadski, ustani i prioni poslu
Autor teksta Louis Gidrol
Skladatelj Paul Villard
Češka (1918)  
Naziv Kde domov můj
Približan prijevod Gdje je moj dom
Autor teksta Josef Kajetán Tyl
Skladatelj František Jan Škroup
Čile (1828)  
Naziv Puro, Chile, es tu cielo azulado
Približan prijevod Čisto je, Čile, tvoje modro nebo
Autor teksta Eusebio Lillo Robles; Bernardo de Vera y Pintado
Skladatelj Ramón Carnicer y Battle
Danska (1780; 1835)  
Naziv Kong Kristian stod ved højen mast
Der er et yndigt land
Približan prijevod Kralj Kristijan stoji na visokom jarbolu
Postoji lijepa zemlja
Autor teksta Johannes Ewald
Adam Gottlob Öhlenschläger
Skladatelj Ditlev Ludvig Rogert ili
Johann Ernst Hartmann
Hans Ernst Krøyer
Dominika (1967)  
Naziv Isle of beauty, isle of splendor
Približan prijevod Otoče ljepote, otoče sjaja
Autor teksta Wilfred Oscar Morgan Pond
Skladatelj Lamuel McPherson Christian
Dominikanska Republika (1934)  
Naziv Quisqueyanos valientes alcemos
Približan prijevod Hrabri ljudi iz Quisqueya podignimo
Autor teksta Emilio Prud’homme
Skladatelj José Reyés
Džibuti (1977)  
Naziv Hinjinne u sara kaca
Približan prijevod Odlučno ustanimo
Autor teksta Aden Elmi
Skladatelj Abdi Robleh
Egipat (1979)  
Naziv Bilādī
Približan prijevod Moja domovino
Autor teksta Sayyid Darwīš
Skladatelj Sayyid Darwīš
Ekvador (1866/1948)  
Naziv Salve, oh patria
Približan prijevod Zdravo, domovino
Autor teksta Juan Léon Mera
Skladatelj Antonio Neumane
Ekvatorska Gvineja (1968)  
Naziv Caminemos pisando las sendas
Približan prijevod Putujmo, utirući staze
Autor teksta Atanasio Ndongo Miyone
Skladatelj Atanasio Ndongo Miyone
Eritreja (1993)  
Naziv Ertra, Beal dema’nalkese tedem sisu
Približan prijevod Eritreja, njezini neprijatelji su desetkovani
Autor teksta Solomon Tsehaye Beraki
Skladatelj Isaac Abraham Meharezghi i
Aron Tekle Tesfatsion
Estonija (1920)  
Naziv Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Približan prijevod Moja domovina, moj ponos i radost
Autor teksta Johann Voldemar Jannsen
Skladatelj [Glazba jednaka onoj finske himne] Fredrik Pacius
Etiopija (1992)  
Naziv Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya
Približan prijevod Stupaj naprijed, voljena majko Etiopijo
Autor teksta Dereje Melaku Mengesha
Skladatelj Solomon Lulu Mitiku
Fidži (1970)  
Naziv Meda Dau Doka
Približan prijevod Bože blagoslovi Fidži
Autor teksta Michael Francis Alexander Prescott
Skladatelj Charles Austin Miles
Filipini (1898)  
Naziv Lupang Hinirang
Približan prijevod Voljena zemljo
Autor teksta José Palma
Skladatelj Julián Felipe
Finska (1867)  
Naziv Maamme laulu (finski);
Vårt land (švedski)
Približan prijevod Naša zemlja
Autor teksta Johann Ludvig Runeberg
Skladatelj Fredrik Pacius
Francuska (1795/1830/1879)  
Naziv La Marseillaise
Približan prijevod Marseljeza
Autor teksta Claude Joseph Rouget de Lisle
Skladatelj Claude Joseph Rouget de Lisle
Gabon (1960)  
Naziv Uni dans la concorde et la fraternité
Približan prijevod Sjedinjeni u slozi i bratstvu
Autor teksta Georges Aleka Damas
Skladatelj Georges Aleka Damas
Gambija (1965)  
Naziv For the Gambia, our homeland
Približan prijevod Za Gambiju, našu domovinu
Autor teksta Virginia Julia Howe
Skladatelj Jeremy Frederick Howe
Gana (1957)  
Naziv God bless our homeland Ghana
Približan prijevod Bože blagoslovi našu domovinu Ganu
Autor teksta Michael Kwame Gbordzoe
Skladatelj Philip Gbeho
Grčka (1865)  
Naziv Ýmnos eis tēn eleutherían
Približan prijevod Himna slobodi
Autor teksta Dionisios Solomos
Skladatelj Nikolaos Mandzaros
Grenada (1974)  
Naziv Hail, Grenada, land of ours
Približan prijevod Zdravo, Grenado zemljo naša
Autor teksta Irva Merle Baptiste
Skladatelj Louis Arnold Masanto
Gruzija (2004)  
Naziv Tavisupleba
Približan prijevod Sloboda
Autor teksta David Magradze
Skladatelj Zakaria Paliashvili
Ioseb Kechakmadze
Gvajana (1966)  
Naziv Dear land of Guyana, of rivers and plains
Približan prijevod Draga gvajanska zemljo rijeka i ravnica
Autor teksta Archibald Leonard Luker
Skladatelj Robert Cyril Gladstone Potter
Gvatemala (1896/1934)  
Naziv Guatemala feliz
Približan prijevod Sretna Gvatemala
Autor teksta José Joaquín Palma
Skladatelj Rafael Alvárez Ovalle
Gvineja (1958)  
Naziv Liberté; Peuple d’Afrique
Približan prijevod Sloboda; Narode Afrike
Autor teksta
Skladatelj Fodeba Keita
Gvineja Bisau (1974)  
Naziv Esta É a Nossa Pátria Bem Amada;
Sol, suor e o verde e mar
Približan prijevod To je naša voljena zemlja;
Sunce, znoj i zelenilo i more
Autor teksta Amilcar Lopes Cabral
Skladatelj Amilcar Lopes Cabral
Haiti (1904)  
Naziv La Dessalinienne
Približan prijevod Dessalinova pjesma
Autor teksta Justin Lhérisson
Skladatelj Nicolas Geffrard
Honduras (1915)  
Naziv Tu bandera es un lampo de cielo
Približan prijevod Tvoja je zastava nebeski bljesak
Autor teksta Augusto Constancio Coello
Skladatelj Carlos Hartling
Hrvatska (1846/1974/1990)  
Naziv Lijepa naša domovino
Približan prijevod
Autor teksta Antun Mihanović
Skladatelj Josip Runjanin
Indija (1950)  
Naziv Jana‑gāna‑mana‑adhināyaka
Približan prijevod Duh narodnih masa
Autor teksta Rabīndranāth Tagore
Skladatelj Rabīndranāth Tagore
Indonezija (1945)  
Naziv Indonesia raya
(Indonesia tanah airku)
Približan prijevod Velika Indonezija
(Indonezija, naša domovino)
Autor teksta Wage Rudolf Supratman
Skladatelj Wage Rudolf Supratman
Irak (2004)  
Naziv Mawtini
Približan prijevod Moja domovina
Autor teksta Ibrahim Touqan
Skladatelj Mohammed Flayfel
Iran (1990)  
Naziv Sar Zad Az Ufuq Mihr-i ’awaran
Približan prijevod Na obzorju se diže istočno sunce
Autor teksta
Skladatelj Hassan Riahi
Irska, Republika (1926)  
Naziv Amhrán na bhFiann (irski)
The soldier’s song (engleski)
Približan prijevod Vojnikova pjesma
Autor teksta Liam O’Rinn (irski)
Peadar O’Cearney (engleski)
Skladatelj Peadar O’Cearney i
Patrick Heaney
Island (1874)  
Naziv Lofsöngur (Ó, guð vors lands,
ó, lands vors guð)
Približan prijevod Pjesma slave (O Bože zemlje naše,
o naše zemlje Bože)
Autor teksta Matthias Jochumsson
Skladatelj Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Italija (1946)  
Naziv Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta
Približan prijevod Braćo Italije, Italija se probudila
Autor teksta Goffredo Mameli
Skladatelj Michele Novaro
Izrael (1948)  
Naziv Hatikvah
Približan prijevod Nada
Autor teksta Naftali Herz Imber
Skladatelj Samuel Cohen
Jamajka (1962)  
Naziv Eternal Father, bless our land
Približan prijevod Vječni Oče, blagoslovi našu zemlju
Autor teksta Hugh Braham Sherlock
Skladatelj Robert Charles Light Bourne
Japan (1893)  
Naziv Kimigayo
Približan prijevod Vladavina njegova veličanstva
Autor teksta tekst iz IX. st.
Skladatelj Hiromori Hayashi
Jemen (1990)  
Naziv Raddidī ayyatuhā ’d‑dunyā
Približan prijevod Zapjevaj, o ovozemaljski živote
Autor teksta ‛Abdullah ‛Abdulwahhāb Nu‛mān
Skladatelj Ayyūb Tariš
Jordan (1946)  
Naziv ‛Āša’l‑malik
Približan prijevod Živio kralj
Autor teksta ‛Abdulmun‛im al‑Rifā‛ī
Skladatelj ‛Abdulqādir al‑Tanir
Južni Sudan (2011)  
Naziv South Sudan Oyee!
Približan prijevod Živio Južni Sudan!
Autor teksta studenti i profesori Sveučilišta Juba
Skladatelj studenti i profesori Sveučilišta Juba
Južnoafrička Republika (1997)  
Naziv Nkosi Sikeleli Afrika
Približan prijevod Bože blagoslovi Afriku
Autor teksta Enoch Mankayi Sontonga i
Cornelius Jacob Langenhoven
Skladatelj Enoch Mankayi Sontonga i
Marthinus Lourens de Villiers
Kambodža (1941/ 1993)  
Naziv Som pouk tepda rak sa moha khsath yeung
Približan prijevod Neka nebo zaštiti našega kralja
Autor teksta Chuon Nat
Skladatelj Francois Perruchot
J. Jekyll
Kamerun (1957/ 1978)  
Naziv O Caméroun berceau de nos ancêtres (francuski);
O Cameroon, thou cradle of our fathers (engleski)
Približan prijevod O Kamerunu, kolijevko naših predaka
Autor teksta René Djam Afame, Samuel Minkio Bamba,
Moîse Nyatte Nko'o (francuski);
Benard Nsokika Fonlon (engleski)
Skladatelj René Djam Afame
Kanada (1980)  
Naziv O Canada! Terre de nos aïeux (francuski);
O Canada! Our home and native land (engleski)
Približan prijevod O Kanado, zemljo naših predaka
Autor teksta Adolphe Basile Routhier (francuski);
Robert Stanley Weir (engleski)
Skladatelj Calixa Lavallée
Kapverdski Otoci (1996)  
Naziv Cântico da Liberdade
Približan prijevod Pjesma slobode
Autor teksta Amílcar Spencer Lopes
Skladatelj Adalberto Higino Tavares Silva
Katar (1996)  
Naziv As Salam al Amiri
Približan prijevod Mir Emiru
Autor teksta Mubarak bin Saïf al-Thani
Skladatelj Abdul Aziz Nasser Obaidan
Kazahstan (2006)  
Naziv Meniñ Qazaqstanım
Približan prijevod Moj Kazahstan
Autor teksta Žumeken Nažimedenov
Nursultan Nazarbajev
Skladatelj Šamši Kaldajakov
Kenija (1963)  
Naziv Ee Mungu nguvu yetu
Približan prijevod O Bože svih stvorenja
Autor teksta Graham Hyslop, G. W. Senoga-Zake,
Thomas Kalume, Peter Kibukosya,
Washington Omondi
Skladatelj
Kina (1949/ 1982/ 2004)  
Naziv Yiyongjun Jinxingqu
(Qilái! bu yuan zuo nu li de ren men)
Približan prijevod Marš dobrovoljaca
(1. stih: Ustajte, vi koji odbijate biti robovi)
Autor teksta Tian Han
Skladatelj Niè Er
Kirgistan (1992)  
Naziv Ak möngülüü aska yoolor, talaalar (kirgistanski);
Vysokie gory, doliny, polia (ruski)
Približan prijevod Visoke gore, doline, polja
Autor teksta Džamil Sadikov i Ešmambet Kulujev
Skladatelj Nasir Davljesov i
Kali Moldovasanov
Kiribati (1979)  
Naziv Teirake Kaini Kiribati
Približan prijevod Ustani, Kiribati
Autor teksta Urium Tamuera Ioteba
Skladatelj Urium Tamuera Ioteba
Kolumbija (1920)  
Naziv Oh! Gloria inmarcesible
Približan prijevod O, neprolazna slavo
Autor teksta Rafael Núñez
Skladatelj Oreste Sindici
Komori (1978)  
Naziv Udzima wa ya Masiwa; I béramu isi pépéza
Približan prijevod Jedinstvo velikih otoka; Zastava se vije
Autor teksta Said Hachim Sidi Abderamane
Skladatelj Kamildine Abdallah i
Said Hachim Sidi Abderamane
Kongo, Republika (1959/1991)  
Naziv En ce jour le soleil se lève
Približan prijevod Danas sunce se diže
Autor teksta François Jacques Tondra i Georges Kibanghi
Skladatelj Jean Royer i Joseph Spadilière
Kongo, DR (1960/1997)  
Naziv Debout, Kongolais, unis par le sort
Približan prijevod Dignite se, Kongoanci, sjedinjeni sudbinom
Autor teksta Joseph Lutumba
Skladatelj Simon-Pierre Boka di Mpasi Londi
Južna (Republika) Koreja (1948)  
Naziv Tonghai moolkwa paiktusani
Približan prijevod Tonghajsko more i planine Pakdoo
Autor teksta Yun Ch’i-io i An Ch’ang-ho
Skladatelj Ahn Eaktay
Sjeverna (DNR) Koreja (1947)  
Naziv A ch’im ôn pinnara i kangsan Yngum e, chaw
Približan prijevod Nek jutro sine na srebro i zlato ove zemlje
Autor teksta Pak Se Yŏng
Skladatelj Kim Wŏn Gyun
Kosovo (2008)  
Naziv Evropa (Hymni i Republikës së Kosovës)
Približan prijevod Europa (Himna Republike Kosovo)
Autor teksta
Skladatelj Mendi Mengjiqui
Kostarika (1853/1900)  
Naziv Noble patria, tu hermosa bandera
Približan prijevod Plemenita domovino, tvoj divni stijeg
Autor teksta José María Zeledón Brenes
Skladatelj Manuel María Gutiérrez
Kuba (1902)  
Naziv Al combate, corred, Bayameses
Približan prijevod Srnite u boj, ljudi Bajama
Autor teksta Pedro Figueredo
Skladatelj Pedro Figueredo
Kuvajt (1978)  
Naziv Waṭanī ’l‑Kuwayt salamta li‑’l‑mağdi
Približan prijevod Kuvajte, domovino moja, živi u slavi
Autor teksta Ahmad Mušari al-Adwani
Skladatelj Ibrahim Nasir al-Soula
Laos (1975)  
Naziv Xatlao tangtae dayma lao
thookthunana xeutxoosootchay
Približan prijevod U sva vremena laoski narod je
slavio svoju domovinu
Autor teksta Sisana Sisane
Skladatelj Thongdy Sounthonevichit
Lesoto (1967)  
Naziv Lesotho fatŝe le bont’a rona
Približan prijevod Lesoto, zemljo naših očeva
Autor teksta François Coillard
Skladatelj Ferdinand-Samuel Laur
Latvija (Letonija) (1920)  
Naziv Dievs, Svētī Latviju
Približan prijevod Blagoslovi Bože Latviju
Autor teksta Kārlis Baumanis
Skladatelj Kārlis Baumanis
Libanon (1927)  
Naziv Kullunā
Približan prijevod Svi mi
Autor teksta Rašid Nahle
Skladatelj Wadih Sabra
Liberija (1847)  
Naziv All hail, Liberia, hail
Približan prijevod Pozdravljena, Liberijo, zdravo
Autor teksta Daniel Bashiel Warner
Skladatelj Luca Olmstead
Libija (1951/2011)  
Naziv Libya, Libya, Libya
Približan prijevod Libija, Libija, Libija
Autor teksta Al Bashir Al Arebi
Skladatelj Mohammed Abdel Wahab
Lihtenštajn (1850/1963)  
Naziv Oben am jungen Rhein lehnet sich Liechtenstein
Približan prijevod Gore iznad mlade Rajne nalazi se Liechtenstein
Autor teksta Jakob Joseph Jauch
Skladatelj [glazba jednaka onoj Velike Britanije]
Litva (1919/1989)  
Naziv Lietuva, Tėvynė Mūsų
Približan prijevod Litvo, Domovino naša
Autor teksta Vincas Kudirka
Skladatelj Vincas Kudirka
Luksemburg (1895)  
Naziv Ons Hémécht
Približan prijevod Naša domovina
Autor teksta Michel Lentz
Skladatelj Jean-Antoine Zinnen
Madagaskar (1958)  
Naziv Ry Tanindrazanay Malala Ô
Približan prijevod O naša voljena domovino
Autor teksta Pasteur Rahajason
Skladatelj Norbert Raharisoa
Madžarska (1844)  
Naziv Isten, áldd meg a magyart
Približan prijevod Bože, blagoslovi Madžara
Autor teksta Ferenc Kölcsey
Skladatelj Ferenc Erkel
Makedonija (1992)  
Naziv Denes nad Makedonija se raǵa
Približan prijevod Danas se nad Makedonijom rađa
Autor teksta Vlado Maleski
Skladatelj Todor Skalovski
Malavi (1964)  
Naziv Mlungu dalitsani Malawi
Približan prijevod Bože blagoslovi našu zemlju Malavi
Autor teksta Michael-Frederick Paul Sauka
Skladatelj Michael-Frederick Paul Sauka
Maledivi (1972)  
Naziv Gavmii mi ekuverikan
Približan prijevod U nacionalnom jedinstvu
Autor teksta Mohamed Jameel Didi
Skladatelj Wannakuwattawaduge don Amaradeva
Malezija (1957)  
Naziv Negara ku Tanah tumpanya darah ku
Približan prijevod Moja domovino, moja rodna zemljo
Autor teksta
Skladatelj Pierre Jean de Beranger
Mali (1962)  
Naziv À ton appel, Mali
Približan prijevod Na tvoj poziv, Mali
Autor teksta Seydou Badian Kouyaté
Skladatelj Banzoumana Sissoko
Malta (1941/1964)  
Naziv Lil din l’Art Helwa
Približan prijevod Čuvaj je, o Gospode
Autor teksta Dun Karm Psaila
Skladatelj Robert Samut
Maroko (1956)  
Naziv Manbit al‑hurra mašriq al‑anwār
Približan prijevod Izvore slobode, ishodište svjetlosti
Autor teksta Ali Squalli Houssaini
Skladatelj Léo Morgan
Maršalovi Otoci (1991)  
Naziv Aelōn eo aō ion lometo
Približan prijevod Moji otoci leže preko oceana
Autor teksta Amata Kabua
Skladatelj Amata Kabua
Mauretanija (1960)  
Naziv Kun lil-ilahi nasiran, wa-ankir al-manakira
Približan prijevod Budi od pomoći Bogu i osuđuj ono što je zabranjeno
Autor teksta Baba Ould Cheikh, XVIII. st.
Skladatelj Tolia Nikiprowetzky
Mauricijus (1968)  
Naziv Glory to thee, Motherland
Približan prijevod Slava tebi, domovino
Autor teksta Jean Georges Prosper
Skladatelj Philippe Gentil
Meksiko (1854/1943)  
Naziv Mexicanos, al grito de guerra
Približan prijevod Meksikanci, na bojni zov
Autor teksta Francisco González Bocanegra
Skladatelj Jaime Nunó
Mjanmar (Burma) (1947)  
Naziv Kaba Ma Kyei
Približan prijevod Do kraja svijeta
Autor teksta Saya Tin
Skladatelj Saya Tin
Mikronezija (1991)  
Naziv Patriots of Micronesia
Približan prijevod Domoljubi Mikronezije
Autor teksta
Skladatelj Prema tradicionalnoj njemačkoj pjesmi
Ich hab' mich ergeben
Moldavija (1994)  
Naziv Limba noastră
Približan prijevod Naš jezik
Autor teksta Alexei Mateevici
Skladatelj Alexandru Cristea
Monako (1848)  
Naziv Hymne Monégasque
Približan prijevod Monegaška himna
Autor teksta Louis Notari
Skladatelj Charles Albrecht
Mongolija (1950/1991)  
Naziv Dar khan manai khuvsgalt ulas
Približan prijevod Naša sveta revolucionarna zemlja
Autor teksta Tsendiin Damdinsüren
Skladatelj Bilegiin Damdinsuren
Luvsanjamts Murjorj
Mozambik (2002)  
Naziv Pátria Amada
Približan prijevod Voljena domovino
Autor teksta Salomão J. Manhiça
Skladatelj
Namibija (1991)  
Naziv Namibia, land of the brave
Približan prijevod Namibijo, zemljo hrabrih
Autor teksta Axali Doeseb
Skladatelj Axali Doeseb
Nauru (1968)  
Naziv Nauru bwiema
Približan prijevod Nauru, naša domovino
Autor teksta Margaret Hendrie
Skladatelj Laurence Henry Hicks
Nepal (2007)  
Naziv Sayau thuga phulka
Približan prijevod Stotine cvjetova
Autor teksta Pradeep Kumar Rai
Byakul Maila
Skladatelj Amber Gurung
Niger (1961)  
Naziv La Nigerienne
(Auprès du grand Niger puissant)
Približan prijevod Nigerska (Kraj voda moćnoga Nigera)
Autor teksta Maurice Albert Thiriet
Skladatelj Robert Jacquet i
Nicolas Abel François Frionnet
Nigerija (1978)  
Naziv Arise, o compatriots
Približan prijevod Ustanite, o sunarodnjaci
Autor teksta grupa autora
Skladatelj Benedict Elide Odiase
Nikaragva (1939/1971)  
Naziv Salve a tí Nicaragua
Približan prijevod Zdravo tebi, Nikaragvo
Autor teksta Salomon Ibarra Mayorga
Skladatelj Luis Abraham Delgadillo
Nizozemska (1932)  
Naziv Wilhelmus van Nassouwe ben ick, van Duijtschen bloet
Približan prijevod Wilhelm iz Nassaua sam ja, germanskih korijena
Autor teksta Philip van Marnix van St. Algegonde
Skladatelj narodni napjev
Norveška (1864)  
Naziv Ja, vi elsker dette landet
Približan prijevod Da, mi ljubimo ovu zemlju
Autor teksta Bjørnstjerne Bjørnson
Skladatelj Rikard Nordraak
Novi Zeland (1940/1977)  
Naziv E Ihoa, Atua, O nga Iwi (maorski);
God of nations (engleski)
Približan prijevod Bog narodâ
Autor teksta Thomas Henry Smith (maorski);
Thomas Bracken (engleski)
Skladatelj John Joseph Woods
Njemačka (1922/1945/1990)  
Naziv Deutschlandlied
Približan prijevod Njemačka pjesma
Autor teksta August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Skladatelj Franz Joseph Haydn
Obala Bjelokosti (1960)  
Naziv Salut, O terre d’espérance
Približan prijevod Zdravo, o zemljo nade
Autor teksta Mathieu Ekra, Joachim Bony i
Pierre Marie Coty
Skladatelj Pierre Michel Pango i
Pierre Marie Coty
Oman (1970)  
Naziv Yā Rabbanā iḥfiẓ lanā ğalālat as‑sulṭān
Približan prijevod Gospode, sačuvaj njegovo veličanstvo sultana
Autor teksta Rashid bin Uzayyiz Al Khusaidi
Skladatelj James Frederick Mills
Pakistan (1954)  
Naziv Pak sarzamin shad bad
Približan prijevod Nek’ je blagoslovljena sveta zemlja
Autor teksta Abu-al-Asar Hafeez Jullandhuri
Skladatelj Ahmed Ghulamali Chagla
Palau (1980)  
Naziv Belau loba klisiich er a kelulul
Približan prijevod Palau kreće naprijed sa snagom i moći
Autor teksta grupa autora
Skladatelj Ymesei O. Ezekiel
Panama (1925)  
Naziv Alcanzamos por fin la victoria
Približan prijevod Napokon postigosmo pobjedu
Autor teksta Jéronimo de la Ossa
Skladatelj Jorge Santos
Papua Nova Gvineja (1975)  
Naziv O arise all you sons of this land
Približan prijevod Ustanite, svi sinovi ove zemlje
Autor teksta Thomas Shacklady
Skladatelj Thomas Shacklady
Paragvaj (1846/1933)  
Naziv A los pueblos de América in fausto
Približan prijevod Pucima Amerike nesretne
Autor teksta Francisco Esteban Acuña de Figueroa
Skladatelj Francés Dupuy;
Francisco José Debali;
Louis Cavedagni
Peru (1821/1913)  
Naziv Somos libres, seámoslo siempre
Približan prijevod Slobodni smo, budimo to uvijek
Autor teksta José de la Torre Ugarte
Skladatelj José Bernardo Alcedo
Poljska (1927)  
Naziv Mazurek Dąbrowskiego
(Jeszcze Polska nie zgineła)
Približan prijevod Mazurka Dąbrowskoga
(Jošte Poljska nij’ propala)
Autor teksta Jósef Wybicki
Skladatelj
Portugal (1910)  
Naziv À portuguêsa
Približan prijevod Na portugalski način
Autor teksta Henrique Lopes de Mendonça
Skladatelj Alfredo Keil
Ruanda (2002)  
Naziv Rwanda nziza
Približan prijevod Lijepa Ruanda
Autor teksta Faustin Murigo
Skladatelj Jean-Bosco Hashakaimana
Rumunjska (1990)  
Naziv Deşteaptăte, Române
Približan prijevod Probudite se, Rumunju
Autor teksta Andrei Mureşianu
Skladatelj Anton Pann
Rusija (2001)  
Naziv Rosija, svjaščennaja naša deržava
Približan prijevod Rusijo, naša posvećena državo
Autor teksta Sergej Mihalkov i El-Registan
Skladatelj Aleksandr Vasiljevič Aleksandrov
SAD (1814/1931)  
Naziv The star-spangled banner
Približan prijevod Zastavo posuta zvijezdama
Autor teksta Francis Scott Key
Skladatelj John Stafford Smith
Salvador (1879/1953)  
Naziv Saludemos la Patria
Približan prijevod Pozdravimo domovinu
Autor teksta Juan José Canas
Skladatelj Juan Aberle
Samoa (1962)  
Naziv Samoa, tula’i ma sisui ia lau fu’a
Približan prijevod Samoa, digni se i digni svoju zastavu, koja je tvoja kruna
Autor teksta Saungi Iiga Kuresa
Skladatelj Saungi Iiga Kuresa
San Marino (1894)  
Naziv Onore a te
Približan prijevod Čast tebi
Autor teksta Giosuè Carducci
Skladatelj Federico Consolo
San Tome i Prinsipe (1975)  
Naziv Independencia total
Približan prijevod Potpuna neovisnost
Autor teksta Alda Neves da Graça do Espirito Santo
Skladatelj Manuel dos Santos Barreto de Sousa e Almeida
Saudijska Arabija (1950)  
Naziv Sari‛ li’l‑mağd walāya
Približan prijevod Stremi slavi i prevlasti
Autor teksta Ibrahim afağī
Skladatelj ‛Abdurrahmān al‑aṭīb
Sejšeli (1996)  
Naziv Sesel ou menm nou sel patri
Približan prijevod Sejšeli, jedina naša domovino
Autor teksta David François Marc André
George Charles Robert Payet
Skladatelj David François Marc André,
George Charles Robert Payet
Senegal (1960)  
Naziv Pincez tous vos Koras
Približan prijevod Probudite sve vaše Korase
Autor teksta Léopold Sédar Senghor
Skladatelj Herbert Pepper
Sijera Leone (1961)  
Naziv High we exalt thee, realm of the free
Približan prijevod Visoko te uzdižemo, kraljevino slobodnih
Autor teksta Clifford Nelson Fyle
Skladatelj John Joseph Akar
Singapur (1959)  
Naziv Majulah Singapura
Približan prijevod Nek Singapur napreduje
Autor teksta Zubir Said
Skladatelj Zubir Said
Sirija (1936)  
Naziv Humata al‑diyār alaykum as‑salām
Približan prijevod Branitelji zemlje, mir s vama
Autor teksta alīl Mardam‑bey
Skladatelj Muḥammad Salim Flayfal
Slovačka (1918/1993)  
Naziv Nad Tatrou sa blýska
Približan prijevod Nad Tatrama sijeva
Autor teksta Janko Matúška
Skladatelj narodni napjev
Slovenija (1989)  
Naziv Zdravljica
(Prijatli obrodile so trte vince nam sladko)
Približan prijevod Zdravica (Prijatelji, ponovo je
rodilo vince nam slatko)
Autor teksta France Prešeren
Skladatelj Stanko Premrl
Solomonski Otoci (1978)  
Naziv God save our Solomon Islands from shore to shore
Približan prijevod Bože spasi naše Solomonske otoke od obale do obale
Autor teksta Panapasa Balekana
Matila Balekana
Skladatelj Panapasa Balekana
Somalija (2012)  
Naziv Qolobaa Calankeed
Približan prijevod Svaki narod ima svoju zastavu
Autor teksta Abdullahi Qarshe
Skladatelj Abdullahi Qarshe
Srbija (1882/2006)  
Naziv Bože Pravde
Približan prijevod
Autor teksta Jovan Đorđević
Skladatelj Davorin Jenko
Srednjoafrička Republika (1960)  
Naziv La Renaissance; O Centrafrique, ô berceau des Bantous
Približan prijevod Preporod; O Srednja Afriko, kolijevko Bantua
Autor teksta Barthelémy Boganda
Skladatelj Herbert Pepper
Sudan (1956)  
Naziv Naḥn ğundullah ğundu’l‑waṭan
Približan prijevod Mi smo Božja vojska, vojska domovine
Autor teksta Ahmad Muhammad Salih
Skladatelj Ahmad Murjan
Surinam (1954)  
Naziv Opo kondreman oen opo
Približan prijevod Dignite se, zemljaci, dignite
Autor teksta Henry de Ziel i Cornelis Atses Hoekstra
Skladatelj Johannes Corstianus de Puy
Svazi (1968)  
Naziv Nkulunkulu Mnikati wetibusiso tema
Približan prijevod O Gospode Bože naš, podjeljivaču blagoslova Svaziju
Autor teksta Andrease Enoke Fanyana Simelane
Skladatelj David Kenneth Rycoft
Sveta Lucija (1967; 1979)  
Naziv Sons and daughters of St. Lucia
Približan prijevod Sinovi i kćeri sv. Lucije
Autor teksta Charles Jesse
Skladatelj Leton Felix Thomas
Sveti Kristofor i Nevis (1983)  
Naziv O Land of Beauty
Približan prijevod O zemljo ljepote
Autor teksta Kenrick Anderson Georges
Skladatelj Kenrick Anderson Georges
Sveti Vincent i Grenadini (1969; 1979)  
Naziv Saint Vincent! Land so beautiful
Približan prijevod Sv. Vincente, zemljo tako lijepa
Autor teksta Phyllis Joyce McClean Punnet
Skladatelj Joel Bertram Miguel
Španjolska (1942)  
Naziv Marcha real
Približan prijevod Kraljevski marš
Autor teksta José María y Premartin / Eduardo Marquina
Skladatelj nepoznati autor
Šri Lanka (1951)  
Naziv Sri Lanka Matha apa (sinhaleški);
Sri Lanka Thaayé (tamilski)
Približan prijevod Majko Lanka, pozdravljamo te
Autor teksta Ananda Samarakone
Skladatelj Ananda Samarakone
Švedska (1844)  
Naziv Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord
Približan prijevod Ti drevni, ti slobodni, ti goroviti Sjeveru
Autor teksta Richard Dybeck
Skladatelj narodni napjev
Švicarska (1961/1981)  
Naziv Trittst im Morgenrot daher (njemački);
Sur nos monts, quand le soleil (francuski);
Quando il cielo di porpora (talijanski);
Cu las pezzas dal sulegl (surselvski);
In l’aurora la daman (engadinski)
Približan prijevod Stupajte u rumenu zoru
Autor teksta Leonard Widmer (njemački);
Charles Chatelanat (francuski);
Camillo Valsangiacomo (talijanski);
Alfons Tuor (surselvski);
Gion Antoni Buhler (engadinski)
Skladatelj Alberich Zwyssig
Tadžikistan (1991/1994)  
Naziv Dieri archmandi mo
Približan prijevod Voljena naša zemljo
Autor teksta Gulnazar Keldi
Skladatelj Sulejman Judakov
Taiwan (1949)  
Naziv San min chu I, wo tang so chung
Približan prijevod Naš cilj će biti tri narodna načela
Autor teksta Sun Yat-sen
Skladatelj Cheng Mao-yun
Tajland (1939)  
Naziv Pra thet thai ruam nu’a chat chu’a thai
Približan prijevod Zemlja Taja privija k svojim grudima sve ljude tajske krvi
Autor teksta Luang Sarunuprapan
Skladatelj Phra Chen-Duriyang
Tanzanija (1961; 1964)  
Naziv Mungu ibariki Africa
Približan prijevod Bože blagoslovi Afriku
Autor teksta grupa autora
Skladatelj Enoch Mankayi Sontonga
Togo (1960; 1991)  
Naziv Salut à toi, pays de nos aïeux (francuski);
Mie-do gbe na wo, to gui wo! (ewe)
Približan prijevod Pozdrav tebi, zemljo naših predaka
Autor teksta Alex Casimir Dosseh (francuski);
H. Kwakume (ewe)
Skladatelj Alex Casimir Dosseh
Tonga (1874)  
Naziv ’E ’Otua Mafimafi
Približan prijevod O svemoćni višnji Bože
Autor teksta Uelingatoni ngu Tupoumalohi
Skladatelj Karl Gustavus Schmitt
Trinidad i Tobago (1962)  
Naziv Forged from the love of liberty
Približan prijevod Iskovan ljubavlju za slobodu
Autor teksta Patrick Stanislaus Castagne
Skladatelj Patrick Stanislaus Castagne
Tunis (1957/1958/1987)  
Naziv ’umata ’l-Eima Ya ’umata
Približan prijevod O, branitelji domovine
Autor teksta Mustafa Sadik al-Rafii i Aboul Kacem Chabbi
Skladatelj Mohamed Abdel Wahab
Turkmenistan (1997/2008)  
Naziv Garaşsyz, Bitarap, Türkmenistanyň döwlet gimni
Približan prijevod Nacionalna himna neovisnoga,
neutralnog Turkmenistana
Autor teksta grupa autora
Skladatelj Veli Mukhatov
Turska (1921)  
Naziv Istikläl marşi
Približan prijevod Marš neovisnosti
Autor teksta Mehmet Akif Ersoy
Skladatelj Osman Zeki Üngör
Tuvalu (1978)  
Naziv Tuvalu mo te Atua
Približan prijevod Tuvalu za Svevišnjega
Autor teksta Afaese Manoa
Skladatelj Afaese Manoa
Uganda (1962)  
Naziv Oh Uganda! may God uphold thee
Približan prijevod O Ugando, nek’ te Bog podupre
Autor teksta George Wilberforce Kakoma
Skladatelj George Wilberforce Kakoma
Ujedinjeni Arapski Emirati (1971)  
Naziv Ishy Bilady
Približan prijevod Živi moja zemljo
Autor teksta Arif Al Sheikh Abdullah Al Hassan
Skladatelj Mohamed Abdel Wahab
Ukrajina (1917/1992/2003)  
Naziv Šče ne vmerla Ukraïny i slava, i volja
Približan prijevod Još nije umrla ni slava ni sloboda Ukrajine
Autor teksta Pavlo Čubyns’kyj
Skladatelj Myhajlo Verbyc’kyj
Urugvaj (1845)  
Naziv Orientales, la patria o la tumba
Približan prijevod Urugvajci, domovina ili smrt
Autor teksta Francisco Esteban Acuña de Figueroa
Skladatelj Fernando Quijano i Francisco José Deballi
Uzbekistan (1992)  
Naziv Serquyash, hur olkam
Približan prijevod Stoji uspravno, zemljo moja slobodna
Autor teksta Abdulla Aripov
Skladatelj Mutal Burhonov
Vanuatu (1980)  
Naziv Yumi, Yumi, Yumi
Približan prijevod Mi, mi, mi
Autor teksta François Vincent Ayssav
Skladatelj François Vincent Ayssav
Vatikan (1949)  
Naziv Inno pontifico
(Roma immortale di Martiri e di Santi)
Približan prijevod Papinska himna (Besmrtni Rime mučenika i svetaca)
Autor teksta Antonio Allegra
Skladatelj Charles Gounod
Velika Britanija
(i Sjeverna Irska) (1745/1825)
 
Naziv God save the Queen (or King)
Približan prijevod Bože čuvaj kraljicu (ili kralja)
Autor teksta Henry Carey (vjerojatno)
Skladatelj stari napjev; aranžman: T. A. Arne i Ch. Burney
Venezuela (1881)  
Naziv Gloria al bravo pueblo
Približan prijevod Slava hrabromu puku
Autor teksta Vincente Salias
Skladatelj Juan José Landaeta
Vijetnam (1946/1976)  
Naziv Đoàn quan Viêt Nam
Približan prijevod Vijetnamski vojnici
Autor teksta Nguyen Van Cao
Skladatelj Nguyen Van Cao
Zambija (1964)  
Naziv Lumbanyeni Zambia
Približan prijevod Ustani i pjevaj, o Zambiji
Autor teksta Enoch Mankayi Sontonga
Skladatelj Enoch Mankayi Sontonga
Zimbabve (1994)  
Naziv Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (ndebelski);
Simudzai mureza wedu weZimbabwe (šonski)
Približan prijevod Nek’ je blagoslovljena zemlja Zimbabve
Autor teksta Solomon Mutswairo
Skladatelj Fred Lecture Changundega

Državne himne* U vrijeme prikupljanja podataka, tekst službene himne nije prihvaćen. Izvodi se samo glazba.

 

Citiranje:

himna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/himna>.