struka(e): iseljeništvo
ilustracija
HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA, zgrada u Pittsburghu

Hrvatska bratska zajednica (HBZ, engleski Croatian Fraternal Union, akronim CFU), najznačajnija i najveća organizacija hrvatskih iseljenika u SAD-u i Kanadi. Utemeljena 1894. u Allegheny Cityju (danas dio Pittsburgha) od 6 dobrotvornih društava koja su se ujedinila u Hrvatsku zajednicu za SAD. Godine 1897. nazivala se Narodna hrvatska zajednica (NHZ), a od konvencije u Clevelandu 1926., nakon pristupa još nekoliko iseljeničkih društava, Hrvatska bratska zajednica. List Danica službeno je glasilo novostvorene zajednice, a poslije su to listovi Napredak (1896–1904) i Zajedničar (od 1907), koji se od 1929. tiska na engleskom jeziku. Na 12. konvenciji u Clevelandu (1915) utemeljen je Podmladak kao poseban odjel koji okuplja potomke naših iseljenika. Prema podatcima iz 1980., HBZ je u svojih 785 ogranaka okupljao 86 805 članova; prema podatcima iz 2014. ima oko 60 tisuća članova organiziranih u 215 odsjeka te 213 gnijezda (podmladak). Ima veliku ulogu među hrvatskim iseljenicima zbog čuvanja nacionalne posebnosti te zbog vezanosti za stari kraj. Osniva hrvatske škole, domove, kulturno-umjetnička društva i sl. Od samog osnutka veliku potporu, materijalnu i moralnu, zajednica je pružala borbi Hrvata u domovini protiv Austro-Ugarske Monarhije za nacionalnu slobodu i južnoslavensko zajedništvo. Godine 1902. osnovana je Narodna zaklada s osnovnom zadaćom pomaganja prosvjetnoj djelatnosti kako u Hrvatskoj tako i među hrvatskim iseljenicima. Zaklada je pružala pomoć za stvaranje zajedničke države Južnih Slavena. Razočaranost novom državom ogledala se i u izjašnjavanju za federalistički tip zajednice kao i u kritičkom odnosu prema velikosrpskom režimu. U II. svjetskom ratu Zajednica je podupirala antifašističku borbu; bila je skupljena velika pomoć za Jugoslaviju. Pomoć nije izostala ni nakon rata, posebice u vrijeme elementarnih nepogoda (potresi u Skoplju, Dalmaciji, Hercegovini, poplava u Zagrebu i dr.). Mnogobrojni su kontakti HBZ-a sa starom domovinom, koji se održavaju kulturno-prosvjetnim vezama te čestim posjetima voditelja i članova Zajednice.

Prateći i podržavajući matične težnje u hrvatskom narodu, HBZ je imao zapaženu ulogu u akcijama u vezi s priznanjem Hrvatske i njezinom afirmacijom u SAD-u, kao i u zastupanju Hrvatske za vrijeme Domovinskoga rata i nakon njega. Dosadašnji predsjednici: Ivan Ljubić, Petar Pavlinac, Franjo Zotti, Pavao Hajdić, Josip Marohnić, Vinko Vuk, Tomo Bešenić, Antun Gazdić, Ivan Butković, Vjekoslav Mandić, John Badovinac, Bernard Luketich, Edward Pazo.

Citiranje:

Hrvatska bratska zajednica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatska-bratska-zajednica>.