struka(e): hrvatska književnost
vidi još:  Krležijana
ilustracija
HRVATSKA REVIJA, broj 1-2, Zagreb, 1928.

Hrvatska revija, književni časopis; izlazio mjesečno u Zagrebu 1928–45. kao glasilo Matice hrvatske. Uređivali su ga B. Livadić i S. Ivšić, od 1930. B. Jurišić, 1941–43. M. Čović, 1943–45. B. Livadić i O. Delorko. Prvih godina u njemu su surađivali pisci različitih političkih i estetskih usmjerenja; od 1933. izrazitije se priklanja političkoj desnici. Među istaknutim suradnicima bili su V. Nazor, N. Polić, A. Cesarec, M. Krleža, J. Kosor, M. Begović, H. Kikić, N. Simić, V. Bogdanov, I. Frol, J. Pavičić, I. G. Kovačić, I. Dončević, M. Fotez, M. Šufflay, M. Budak, K. Šegvić, F. Lukas, Lj. Maraković, J. Kulundžić, Đ. Vilović, A. Nametak, G. Krklec, T. Ujević, D. Tadijanović, V. Vlaisavljević, O. Delorko, S. Šimić, J. Bogner, K. Georgijević i dr. Uređivačka koncepcija odlikovala se žanrovskom raznovrsnošću (romani, novele, drame, pjesme, esejistika i kritika), reprezentativnom likovnom opremom (V. Kirin) s vrsnim reprodukcijama J. Račića, M. Kraljevića, V. Becića, J. Miše, grupe Zemlje, itd.

Časopis pod istim imenom izdavali su od 1951. hrvatski intelektualci u emigraciji. Pokrenuli su ga A. Bonifačić i V. Nikolić u Buenos Airesu kao »kulturno-književni tromjesečnik«, a od 1954. urednik je bio V. Nikolić. Od 1966. izlazio je u Europi (Pariz, München, od 1978. Barcelona). Sa svojom Knjižnicom (utemeljena 1957) Hrvatska revija okupila je više od 600 suradnika, među kojima su bili i F. Lukas, D. Žanko, F. Nevistić, A. Ciliga, I. Meštrović, B. Radica, A. Kadić i dr. Uz književne, likovne, glazbene, kazališne i jezikoslovne priloge objavljivala je memoarsku i putopisnu prozu, socijalno-političke i historiografske članke, eseje i kritike. Pod pseudonimima ili nepotpisani bili su objavljivani uglavnom prilozi iz domovine.

Nakon uspostave Republike Hrvatske Hrvatska revija nastavila je izlaziti u Zagrebu kao časopis Matice hrvatske. Nakon Nikolićeve smrti, od 1997. uređivao ju je B. Maruna. Od 2001. izlazi u obnovljenom tečaju kao znanstveno-popularni tromjesečnik, a glavni je urednik Mladen Klemenčić (do 2010). Od 2011. glavna je urednica Miroslava Vučić, a od 2012. Mirjana Polić Bobić.

Citiranje:

Hrvatska revija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatska-revija>.