struka(e): likovne umjetnosti

Hrvatski muzej naivne umjetnosti (HMNU), muzejska ustanova osnovana 1952. u Zagrebu kao Seljačka umjetnička galerija, radi afirmacije naivne umjetnosti. Ubrzo je ušao u sastav Galerija grada Zagreba te mu je 1956. ime promijenjeno u Galerija primitivne umjetnosti. Smješten je u gornjogradskoj baroknoj palači Raffay (Ćirilometodska 3). Od 1994. je samostalna institucija s današnjim imenom. Fundus galerije uz bogate zbirke slika, skulptura i grafika sadrži reprezentativnu zbirku crteža te kolekciju djela stranih majstora, koji su svojedobno ondje izlagali samostalno. Muzej posjeduje arhiv, biblioteku, hemeroteku, fonoteku, videoteku i fototeku te zbirku plakata; povremeno organizira samostalne (monografske, retrospektivne) i skupne izložbe te međunarodne smotre (Naivi 1970–1987). Današnji stalni postav (autor Vladimir Crnković), koji obuhvaća razdoblje stvaranja naivne umjetnosti 1930–90., teži predstaviti naivu kao segment moderne umjetnosti, a sastoji se od antologijskih djela najistaknutijih hrvatskih i stranih umjetnika. Muzej organizira izložbe djela iz svojega fundusa i u drugim hrvatskim gradovima, a 2000–06. se opširno predstavio i u Slovačkoj, SAD-u, Italiji i Japanu.

Citiranje:

Hrvatski muzej naivne umjetnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatski-muzej-naivne-umjetnosti>.