struka(e):

Hrvatsko kemijsko društvo, strukovna udruga kemičara, osnovana 1926. Unaprjeđuje i popularizira sve grane čiste i primijenjene kemije, brine se za razvoj kadrova, za nastavu kemije u školama, za hrvatsku nomenklaturu i nazivlje, organizira predavanja, kolokvije, stručne i znanstvene skupove, daje mišljenja o pitanjima značajnima za struku i za opći napredak zemlje (iskorištavanje sirovina i izvora energije, razvoj kemijske industrije, zaštita okoliša). Djeluje u Zagrebu, a ima podružnice za Rijeku i Istru (osnovana 1958), za Dalmaciju (1967), za Slavoniju (1979) i za sjevernu Hrvatsku (1997). Društvo izdaje znanstveni časopis s međunarodnom recenzijom Croatica Chemica Acta. Istaknutim članovima dodjeljuje nagrade i priznanja, a najuglednija je medalja »Božo Težak«, koja se dodjeljuje za sveukupni znanstveni opus i za zalaganje za napredak hrvatske kemije. Prvi je dobitnik te nagrade dvostruki dobitnik Nobelove nagrade L. Pauling (1988), a 1989. nagradu je dobio hrvatski nobelovac V. Prelog. Kao poticaj mladim znanstvenicima dodjeljuje se Nagrada za fizikalnu kemiju (od 1994) te Nagrada »Vladimir Prelog« za organsku kemiju (od 1996). Društvo je punopravni član Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) od 1993. i Federacije europskih kemijskih društava (FECS) od 1994.

Citiranje:

Hrvatsko kemijsko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatsko-kemijsko-drustvo>.