struka(e): biologija

Hrvatsko prirodoslovno društvo (HPD), društvo za poticanje razvoja i popularizaciju prirodnih znanosti. Osnovano 1885. pod nazivom Hrvatsko naravoslovno družtvo, a današnji naziv ima od 1908. Prvi predsjednik, S. Brusina, pokrenuo je 1886. stručni časopis Glasnik Hrvatskoga naravoslovnog družtva u kojem su, osim na hrvatskom, objavljivani rezultati istraživanja hrvatskih prirodoslovaca i na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom, latinskom, pa je tako poslužio kao sredstvo za nabavu svjetske biološke literature putem zamjene publikacija. Za poticanje prirodnih znanosti 1900. su organizirane sekcije koje su okupljale stručnjake i amatere iz područja geografije, ornitologije, astronomije, ihtiologije, entomologije i dr., pa i zaštitare prirode (Mladi čuvari prirode). Povremena stručna predavanja, koja HPD i danas organizira, bila su namijenjena i stručnjacima i široj publici. Društvo je povremeno izdavalo popularno pisane brošure i knjige, a pokretanjem časopisa Priroda (od 1911) počela je prava popularizacija prirodnih znanosti u nas i ostala sve do danas glavna zadaća HPD-a. Stručni je časopis društva Periodicum biologorum, sljednik Glasnika iz 1886.

Citiranje:

Hrvatsko prirodoslovno društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatsko-prirodoslovno-drustvo>.