struka(e): fizika

Huygensovo načelo (Huygensov princip) [hi'γəns~] (po Christiaanu Huygensu), postavka da se u homogenim sredstvima svaka točka valne fronte može smatrati izvorištem novoga kuglastog vala koji se širi na sve strane jednakom brzinom kao i osnovni val, a sekundarni valovi nastali u različitim točkama međusobno interferiraju. Njime je Huygens 1678. postavio temelje valnoj teoriji svjetlosti, koja se kosila s tada prihvaćenom Newtonovom čestičnom teorijom svjetlosti. Osim širenja valova, Huygensovo načelo objašnjava i druge pojave u optici i akustici poput refleksije i refrakcije na granicama homogenih sredstava različite (optičke) gustoće. Pri objašnjenju ogiba Huygensovo načelo daje ograničene rezultate. Kako bi potpunije protumačio ogib, Augustin Fresnel poopćio je Huygensovo načelo zahtjevom da svaki novonastali val može započeti slobodnom (bilo kojom) fazom.

Citiranje:

Huygensovo načelo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/huygensovo-nacelo>.