struka(e): matematika

imaginarni brojevi, brojevi koji u sebi sadrže imaginarnu jedinicu i =  −1 , dakle npr. 5i, –7i itd. Imaginarni brojevi se mogu smatrati kompleksnim brojevima kojima je realni dio jednak nuli.

Citiranje:

imaginarni brojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/imaginarni-brojevi>.