struka(e): likovne umjetnosti
Imhotep
egipatski graditelj, pisac i liječnik
oko 2670. pr. Kr.
ilustracija
IMHOTEP, London, British Museum

Imhotep (grčki Ἱμούϑης, Himoúthēs), egipatski graditelj, pisac i liječnik (oko 2670. pr. Kr.). Za faraona Djosera iz III. dinastije podignuo je stepeničastu piramidu u Sakkari, prvu veličanstvenu kamenu građevinu u starom Egiptu. U I. tisućljeću pr. Kr., osobito u helenističko doba, u Memfisu i Tebi štovan je kao bog liječništva. Grci su ga poistovjećivali s Asklepijem.

Citiranje:

Imhotep. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/imhotep>.