struka(e): geografija, hrvatska
ilustracija
IMOTSKO POLJE
(fotograf Zvonimir Barišin / CROPIX)

Imotsko polje (također Imotsko-bekijsko polje), polje u kršu Dalmacije i Hercegovine; obuhvaća 95 km², od čega 45 km² u Hrvatskoj i 50 km² u BiH. Smješteno je u unutrašnjosti srednje Dalmacije na 248 do 283 m nadmorske visine. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok; dugo je 33 km, a široko do 6 km. Sastoji se od sjeverozapadnoga Gornjeg (22,8 km²) i jugoistočnoga Donjeg (72,2 km²) polja, koja razdvaja suženje između Kamenmosta i Glavine Donje. Manji južni ogranak Donjega polja naziva se i Grudsko polje (10 km²). Gornjim poljem teku ponornice Suvaja (Ričina), koja se ulijeva u Prološko blato, i Sija (Jaruga), koja iz njega istječe te u Kamenmostu utječe u Vrliku (Vrljika, Matica). Uz Vrliku, Donjim poljem teku Jaruga i Grudski potok. Vrela su uglavnom smještena uza sjeverni krški rub polja. Ponori su male propusne moći, pa su poplave nekoć bile česte. Izgradnjom tunela 1940-ih plavljene površine u Donjem polju znatno su smanjene. Na krajnjem jugoistočnom dijelu polja, nedaleko od naselja Drinovci, izgrađena je 2004. HE »Peć Mlini« koja koristi vode Vrlike i Grudskoga vrila. Plodna crvenica i tercijarne naplavine u većem dijelu polja omogućavaju poljoprivredno iskorištavanje, pa se u prošlosti više nego danas uzgajao kukuruz, duhan, vinova loza, povrće i voće. Zbog ispranih tala manji dijelovi Donjega polja nisu pogodni za obradbu, pa su pokriveni šumama. Zaštićeni su dijelovi polja Prološko blato (značajni krajolik, 1971) i izvor Vrlike na sjevernom rubu Imotskoga polja s područjem uz njezin gornji tok (posebni ihtiološki rezervat, 1971). Naselja su izdužena i smještena uz ceste koje prolaze sjevernim i južnim rubom polja. Najprometnija je državna cesta Trilj–Cista Provo–Imotski–Vinjani Donji–Grude (BiH). Poviše sjevernoga ruba polja smješteno je gospodarsko središte širega kraja Imotski (4008 st., 2021). Ostala su veća naselja Zmijavci (1654 st.), Runović (1706 st.), Donji Proložac (1288 st.) i Postranje (1079 st.) u Hrvatskoj te Grude (4347 st., 2013), Sovići (2771 st.) i Drinovci (2569 st.) u BiH.

Citiranje:

Imotsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/imotsko-polje>.