struka(e):

inercijska sila, sila koja se pojavljuje u ubrzanome fizikalnome sustavu, kao posljedica inercije tijela, a ima smjer suprotan smjeru ubrzanja sustava.

Primjerice, inercijska je sila koja pri ubrzavanju dizala prema gore gura putnike prema dolje ili sila koja pri kočenju automobila gura putnike prema naprijed, centrifugalna sila koja odbacuje tijela od središta gibanja, Coriolisova sila koja djeluje na tijela što se u sustavu koji se vrti gibaju koso (pod kutom) u odnosu na os rotacije, npr. na oblake iznad Zemljine površine.

Citiranje:

inercijska sila. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/inercijska-sila>.