struka(e): fizika

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem vrijede Newtonovi zakoni gibanja. Svi inercijski sustavi ekvivalentni su, a to se očituje u zakonima očuvanja energije, količine gibanja, kutne količine gibanja, te stanja gibanja središta masa za izolirani fizikalni sustav. Ti zakoni očuvanja upravo i jesu kriterij po kojem se za opisivanje nekoga konkretnoga gibanja odabire inercijski sustav.

Neinercijski sustav giba se ubrzano s obzirom na inercijske. U njem se ne može primijeniti drugi Newtonov zakon bez uvođenja inercijske sile, koja je jednaka umnošku mase i ubrzanja neinercijskoga sustava, a suprotnog smjera smjeru gibanja sustava. Primjerice kada lift ubrzava prema gore, inercijska sila djeluje prema dolje, kada vozilo skreće nadesno, inercijska sila djeluje nalijevo. (→ inercija)

Citiranje:

inercijski sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/inercijski-sustav>.