struka(e): biologija

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, znanstvena ustanova za temeljna i primijenjena istraživanja mora; nacionalni referentni centar za more. Utemeljen je 1930. i jedna je od najvećih i najstarijih istraživačkih institucija na Jadranu. Od 1977. u okviru Instituta djelovao je i Biološki zavod u Dubrovniku, koji je 2007. priključen Sveučilištu u Dubrovniku. Danas su u Institutu 102 zaposlenika, a djelatnost mu je organizirana u osam istraživačkih laboratorija. Institut posjeduje istraživački brod Bios Dva, za oceanografska i ribarstvena istraživanja u Jadranskom i Jonskom moru, i istraživačku brodicu Navicula, za kraća istraživanja u obalnom području. U sastavu je Instituta i knjižnica s bogatim knjižnim fondom (više od 6000 naslova knjiga, časopisa i dr.). Posebna je vrijednost zbirka starih i rijetkih knjiga (više od 200 naslova) iz razdoblja 1750–1910., kao i zbirka svjetskih pomorskih ekspedicija. Institut posjeduje i najveću regionalnu banku oceanografskih podataka za Jadransko more. Od 1932. Institut redovito izdaje znanstveni časopis Acta Adriatica, a povremeno i druga izdanja (Bilješke – Notes; Specijalna izdanja). Znanstvena djelatnost Instituta izrazito je multidisciplinarna; njome su obuhvaćena kompleksna istraživanja iz područja biologije mora, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije te ribarstvene biologije, parazitologije i marikulture. Institut provodi i primijenjena istraživanja za potrebe očuvanja morskog okoliša, ribarstva i gospodarstva općenito. Institut sudjeluje u visokom obrazovanju na nacionalnoj razini putem organiziranja doktorskih studija u suradnji sa sveučilištima u Splitu i Zagrebu. Međunarodna aktivnost Instituta odvija se sudjelovanjem u međunarodnim programima i projektima te aktivnošću djelatnika Instituta u međunarodnim tijelima i organizacijama.

Citiranje:

Institut za oceanografiju i ribarstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/institut-za-oceanografiju-i-ribarstvo>.