struka(e): kemija

ionski parovi, čestice koje se sastoje od suprotno nabijenih iona što se drže zajedno Coulombovim privlačnim silama u koncentriranim otopinama elektrolita. Nastajanje i raspadanje ionskih parova kontinuirani je proces, pa je njihov prosječni broj u otopini stalan. Ionski parovi neutralni su pa, za razliku od slobodnih iona, ne pridonose električnoj provodnosti otopine elektrolita. Mogućnost nastajanja ionskih parova povećava se s porastom koncentracije elektrolita i naboja iona te sa smanjenjem dielektričnosti otapala. Ionski parovi nastaju i ionizacijom atoma ili molekula plina, a čine ih pozitivno nabijeni ioni i pripadni elektroni. (→ ionizacijska komora)

Citiranje:

ionski parovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ionski-parovi>.