struka(e): bibliotekarstvo

ISBN (akronim od engl. International Standard Book Number), međunarodni standardni broj za identifikaciju knjige, što ga knjizi dodjeljuje njezin nakladnik. Otiskuje se na omotu knjige i poleđini naslovnoga lista i jedinstveno obilježava naslov, izdanje, nakladnika, jezik ili zemlju izdavanja, vrstu uveza i broj sveska. Sastoji se od akronima ISBN i deset arapskih znamenaka okupljenih u četiri skupine odvojene crticama ili razmacima. U nekim se kombinacijama na posljednjem mjestu umjesto brojke može javiti slovo X. Osnovna je namjena ISBN-a olakšati raspačavanje i prodaju knjiga. Dodjeljuje se i elektroničkim knjigama na CD-ROM-u i na Internetu. Primjenjuje se u skladu s odgovarajućom normom Međunarodne organizacije za normizaciju ISO 2108. Međunarodni ured za ISBN, sa sjedištem u Berlinu, utvrđuje i dodjeljuje knjižne brojeve i dostavlja ih nacionalnim uredima za ISBN u pojedinim zemljama. Nacionalni uredi dostavljaju podatke o svojim nakladnicima Međunarodnom uredu, koji održava bazu podataka o nakladnicima u svijetu i objavljuje njihov tiskani adresar. Hrvatski ured za ISBN osnovan je 1992.

Citiranje:

ISBN. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/isbn>.