struka(e): lingvistika i filologija
Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič
ruski jezikoslovac
Rođen(a): Moskva, 21. VIII. 1929.
Umr(la)o: Moskva, 7. X. 2017.

Ivanov [iva'nəf], Vjačeslav Vsevolodovič, ruski jezikoslovac (Moskva, 21. VIII. 1929Moskva, 7. X. 2017). Studirao u Moskvi, doktorirao u Vilniusu tezom iz baltistike. Profesor na sveučilištima u Moskvi, Kielu, Stanfordu i Los Angelesu. Jedan od vodećih ruskih lingvista druge polovice XX. st. U nekoliko je navrata surađivao s ruskim baltoslavistom V. N. Toporovom. Bio je znanstvenik s veoma širokim rasponom istraživačkih interesa: opća lingvistika, povijesno-poredbena lingvistika (indoeuropska, baltoslavenska, anatolijska, toharska, germanska, paleosibirska, amerindološka), balkanistika, baltoslavenska onomastika, neurolingvistika, semiotika, folkloristika, mitologija, poetika i teorija literature. Glavna djela: Hetitski jezik (Hettskij jazyk, 1963), Indoeuropski, praslavenski i anatolijski jezični sustavi (Obščeindoevropejskaja, praslavjanskaja i anatolijskaja jazykovye sistemy, 1965), Slavenski, baltički i starobalkanski glagol (Slavjanskij, baltijskij i rannebalkanskij glagol, 1981), Indoeuropski prajezik i Indoeuropljani (Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy, I–II, 1984., s T. V. Gamkrelidzeom; engleski prijevod Indo-European and Indo-Europeans, 1994–95), Jezik, mit i kultura (Nyelv, mitos, kultura, 1984), Studije o tipologiji gramatičkih kategorija u slavenskim i baltičkim jezicima (Êtjudy po tipologii grammatičeskih kategorij v slavjanskih i balkanskih jazykah, 1995). Ivanov je bio član nekoliko akademija i znanstvenih društava.

Citiranje:

Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ivanov-vjaceslav-vsevolodovic>.