struka(e): kemija

izobari (izo- + -bar), vrste atoma istoga masenoga broja, a različitih atomskih brojeva i kemijskih svojstava. Na karti nuklida izobari su svrstani dijagonalno, od donjega desnog prema gornjemu lijevom kutu. Npr. cinkov izotop masenoga broja 64 izobaran je s niklovim izotopom istoga masenog broja. Suprotno, izotopi imaju isti atomski broj, a različite masene brojeve. (→ element)

Citiranje:

izobari. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/izobari>.