struka(e): medicina
Jajić, Ivo
hrvatski fizijatar i reumatolog
Rođen(a): Bristivica kraj Trogira, 2. VII. 1932.
Umr(la)o: Zagreb, 10. VI. 2010.

Jajić, Ivo, hrvatski fizijatar i reumatolog (Bristivica kraj Trogira, 2. VII. 1932Zagreb, 10. VI. 2010). Diplomirao (1960) i doktorirao (1972) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na kojem se i specijalizirao iz fizikalne medicine i rehabilitacije (1965). Vodio Odjel za reumatske bolesti i medicinsku rehabilitaciju pri Klinici za ortopediju u Zagrebu (1972–84). Od 1985. u Kliničkoj bolnici »Sestre milosrdnice« predstojnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Stomatološkoga fakulteta, koju je 1987. pretvorio (i do umirovljenja 2001. bio predstojnikom) u Kliniku za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Redoviti profesor Medicinskoga fakulteta u Zagrebu (od 1981). Znatno je pridonio razvoju reumatologije u Hrvatskoj; napose se bavio epidemiologijom, liječenjem, imunogenetikom i radiološkim obilježjima reumatskih bolesti. Napisao prvu knjigu o reumatskim bolestima na hrvatskom jeziku, udžbenik Klinička reumatologija (1981) te prvu opsežnu monografiju o reumatskim bolestima Reumatologija (1995). Pokretač i glavni urednik časopisa Fizikalna medicina i rehabilitacija (1984–98). Osnivač i voditelj Društva reumatskih bolesnika (1982–91) i Hrvatske lige protiv reumatizma (1992–2001). Dobitnik Nagrade za znanost »Ruđer Bošković« (1987).

Citiranje:

Jajić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jajic-ivo>.