struka(e): fizika

jakost zvuka (znak I), fizikalna veličina koja opisuje energiju zvučnoga vala u vremenskom intervalu kroz površinu okomitu na smjer širenja vala. Mjerna jedinica jest vat po kvadratnome metru (W/m²).

Prag čujnosti (znak I0) je najmanja jakost zvuka koju ljudsko uho može čuti, I0 = 10–12 W/m².

Razina jakosti zvuka (znak L) je veličina prilagođena osjetljivosti ljudskoga uha, deseterostruki logaritam omjera jakosti nekoga zvuka i praga čujnosti, odnosno L = 10 log(I/I0). Mjerna jedinica jest decibel (dB). Vrijednost od 0 dB je najmanja vrijednost jakosti zvuka koju ljudsko uho može zamijetiti.

Glasnoća je subjektivna veličina kojom se opisuje fiziološki osjet zvuka.

Citiranje:

jakost zvuka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jakost-zvuka>.