struka(e): geografija, hrvatska | promet

Jozefinska cesta, cesta koja preko Duge Rese, Generalskoga Stola, Josipdola, Jezerana, Brinja i velebitskoga prijevoja Vratnika povezuje Karlovac i Senj. Duljina joj je 113 km, građena je 1770–79., a ime je dobila po rimsko-njemačkom caru Josipu II. Zahvaljujući povoljnijoj trasi od starije Karolinske ceste, preuzela je ulogu glavne prometnice koja povezuje panonski sa sjevernojadranskim dijelom Hrvatske. Taj je značaj zadržala sve do dovršetka Lujzinske ceste 1809., odn. do izgradnje željezničke pruge Karlovac–Rijeka 1873. Rekonstruirana je 1838–43. Godine 1965. asfaltni se kolnik nalazio tek na dijelu od Karlovca do Duge Rese, dok su odsječci Duga Resa–Generalski Stol i Žuta Lokva–Senj asfaltirani 1965–70., odsječak Generalski Stol–Josipdol 1972., a ostali dijelovi ceste 1973–85. Tijekom Domovinskoga rata bila je okosnica prometne povezanosti središnjih s južnim dijelovima Hrvatske. Godine 2001. tom je cestom prosječno dnevno prometovalo 3100 vozila, a tijekom srpnja i kolovoza 6100 vozila. Danas, zbog slabih prometno-tehn. značajki, nije primjerena za preuzimanje znatnijega prometa pa uglavnom služi mjesnomu prometu.

Citiranje:

Jozefinska cesta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jozefinska-cesta>.