struka(e): vojne znanosti

Jugoslavenska narodna armija (JNA), vojska socijalističke Jugoslavije; začetke je imala u partizanskim odredima stvaranima od 1941. pod vodstvom jugosl. KP, koji su potkraj 1942. organizirani u Narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede Jugoslavije. Tijekom II. svjetskog rata te su snage bile ojačane pa su početkom 1945. preimenovane u Jugoslavensku armiju; naziv JNA uveden je 1951. Sastojala se od kopnene vojske, ratne mornarice te ratnoga zrakoplovstva i protuzrakoplovne obrane. Njezin vrhovni zapovjednik bio je predsjednik države J. Broz - Tito, a nakon njegove smrti (1980) tu funkciju preuzelo je višečlano predsjedništvo države. Nad JNA imala je ovlast jugoslavenska federacija, preko Saveznoga sekretarijata za narodnu obranu (SSNO) u kojem je djelovao Generalštab JNA, početkom 1980-ih preimenovan u Generalštab oružanih snaga (od 1968. uz JNA se kao druga sastavnica oružanih snaga razvijala Teritorijalna obrana, u nadležnosti jugoslavenskih republika). S čvrstom komunističkom indoktrinacijom i zauzimanjem za jugoslavenstvo, JNA je bila politički važan oslonac režima (u državno-partijskom sustavu utjecajna je bila armijska organizacija SK). Početkom 1990-ih JNA je imala oko 78 000 profesionalnih pripadnika i oko 100 000 novaka; u Europi je bila među brojčano snažnijim vojskama, s oko 1200 tenkova, 450 bojnih (ratnih) zrakoplova, 200 naoružanih helikoptera, više od 100 različitih bojnih brodova i dr. (naoružavanje je osiguravala uglavnom domaća proizvodnja, dio složenijih bojnih sredstava nabavljao se pretežno iz SSSR-a, a manje iz zapadnih zemalja). U raspadu jugoslavenskog komunističkog i državnog sustava (1990–91) JNA se priklonila Srbiji te sudjelovala u napadu na Sloveniju i u ratu protiv Hrvatske i BiH (napustili su je časnici neskloni velikosrpskoj politici). Snage povučene iz Slovenije (srpanj 1991) i iz blokiranih vojarni u Hrvatskoj (listopad 1991), JNA je rasporedila uglavnom u BiH i na srpskim pobunjeničkim područjima u Hrvatskoj, gdje je pomagala snagama samoproglašene Krajine (od 1993. Srpska vojska Krajine). Godine 1992. JNA je preimenovana i preustrojena; u BiH je postala Vojska Republike Srpske a u SR Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora) Vojska Jugoslavije. Iz Makedonije se JNA sporazumno povukla u ožujku 1992.

Citiranje:

Jugoslavenska narodna armija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jugoslavenska-narodna-armija>.