struka(e):

Julijevci (latinski gens Iulia [~ ju:'li·a]), stari patricijski rod u Rimu. Prema predaji potječu iz Albe Longe od praoca Jula. Iz toga je roda potekao Gaj Julije Cezar. I Oktavijan (August), kojega je njegov praujak Cezar posvojio, postao je po posvojenju član toga roda. Od žena koje su pripadale Julijevcima poznate su Julija, kći cara Augusta, i njezina kći Julija.

Citiranje:

Julijevci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/julijevci>.