struka(e): matematika

kamatni račun, postupak za izračunavanje kamata. Jednostavni kamatni račun primjenjuje se pri izračunavanju kamate na istu glavnicu za svako razdoblje ukamaćivanja, a složeni pri izračunavanju na glavnicu uvećanu za prethodno obračunane kamate, tj. kada se obračunavaju kamate na kamate.

Prema jednostavnomu kamatnom računu povećana glavnica iznosi:

kamatni račun 1.jpg

(C0 – početna glavnica, p kamatnjak /kamatna stopa/ C0 p/100 t kamate, t vrijeme ukamaćivanja).

Kamatna stopa obično se izražava u godišnjim iznosima. Međutim, ukamaćivanje može biti godišnje, kvartalno, mjesečno, dnevno, pa vrijeme t treba tada podijeliti s brojem razdoblja: t/4 ako je t u kvartalima, t/12 ako je u mjesecima, t/360 ako je u danima. Pri računanju kamata, godina ima dogovorno 12 mjeseci po 30 dana.

Za dulje razdoblje koristi se složeni kamatni račun. Ako za jednu godinu od glavnice C0 nastane glavnica C1:

kamatni račun 3.jpg,

onda će u sljedećoj godini nastati

kamatni račun 4.jpg,

odnosno za n godina

kamatni račun 5.jpg.

Faktor kamatni račun 6.jpg naziva se kamatni faktor. (→ kamate)

Citiranje:

kamatni račun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kamatni-racun>.