struka(e): metrologija

kandela (međunarodni naziv candela, prema lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne jakosti, osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica. Određena je svjetlosnom jakošću izvora, koji u danom smjeru zrači monokromatsko zračenje frekvencije 540 THz i kojemu je jakost zračenja u tom smjeru (1/683) W/sr, i kilograma kg, metra m, sekunde s i steradijana sr:

1 cd = (Kcd/683) kg m² s–3 sr–1

gdje je Kcd = 683 cd sr kg–1m–2s³ za monokromatsko zračenje frekvencije 540 THz. Ako se kilogram, metar i sekunda izraze s pomoću konstanti kojima su definirane (pri čemu je sr = m²/m²), dobiva se izraz:

1 cd = νCs)² hKcd/(9 192 631 770)² · 6,626 070 15 · 10–34 · 683 ≈ 2,614 830 5 · 10–10 (ΔνCs)² hKcd

gdje je h Planckova konstanta, a ΔνCs frekvencija prijelaza hiperfine strukture osnovnoga stanja atoma cezija (133Cs) koja iznosi točno 9 192 631 770 Hz.

Citiranje:

kandela. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kandela>.