struka(e): mineralogija

kaolinit (prema kaolin), triklinski mineral iz skupine listićavih silikata (filosilikat) sastava Al2Si2O5(OH)4, mekan, bezbojan do bijel (kada je fino dispergiran u gustim agregatima); navlaženi je prah plastičan i može se oblikovati u željene oblike iz kojih pečenjem nastaju predmeti od finog porculana. Vrlo je raširen i čest mineral glina, nastao trošenjem ili hidrotermalnom alteracijom alumosilikata. Ležišta mogu biti na primarnome mjestu, npr. alterirani granit, ili na sekundarnome, nastala pretaloživanjem.

Citiranje:

kaolinit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kaolinit>.