struka(e):

kaotični atraktor, geometrijski objekt u faznom prostoru prema kojemu konvergiraju trajektorije sustava. Skup svih početnih uvjeta u faznom prostoru za koje trajektorija konvergira prema nekom atraktoru naziva se bazen atrakcije. Granice između različitih bazena atrakcije mogu biti fraktalne. Za nelinearne sustave može koegzistirati više kaotičnih i regularnih atraktora.

Citiranje:

kaotični atraktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kaoticni-atraktor>.